dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề thi hk1 tin lớp 9 mien phi,tai lieu đề thi hk1 tin lớp 9 mien phi,bai giang đề thi hk1 tin lớp 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/20/2016 11:54:43 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Họ và tên học sinh : Số thứ tự:
Số báo danh :
Phòng thi : Số mật mã:
MÔN THI : Tin học 9

Chữ ký giám thị 1 : Chữ ký giám thị 2 :


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( 2009 – 2010 )
Môn thi : Tin học - lớp 9
Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề )
Số mật mã:
Số thứ tự:

Trắc Nghiệm ( 3 Điểm ):
1. Phần mềm trình duyệt miễn phí có tên :
a. Kompozer c. Internet Explorer
b. Mozilla Firefox d. Anti-virus
2. Có mấy bước đăng ký một hộp thư Gmail :
a. 2 bước b. 4 bước c. 6 bước d. 8 bước
3. Nút lệnh nào sau đây có thể giúp ta tạo liên kết các trang web :
a.  b.  c. d. 
4. Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ hộp thư điện tử :
a. www.vnexpress.net c. ngabt@gmail.com
b. www.dantri.com.vn d. www.yahoo.com.vn
5. Để lưu lại hình ảnh trên trang web ta chọn lệnh nào sau đây :
a. Save Picture As c. Save Page As
b. Save Image As d. a và b đều đúng
6. Những kiểu kết nối mạng cơ bản ở dạng nào :
a. Kết nối kiểu hình sao c. Kết nối kiểu vòng
b. Kết nối kiểu đường thẳng d. Cả a,b và c đều đúng
Tự Luận ( 7 Điểm ):
Lý thuyết ( 2 đ )
1. Nêu các con đường lây lan của virus:


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I . NĂM HỌC 2009 – 2010
Môn : Tin học – lớp 9
Thực hành ( 5 đ )
Tạo một trang web bằng phần mềm Kompozer có nội dung như sau :
TRANG CHỦ : (1.5 đ)
CÂU LẠC BỘ LỚP 9A
Lớp trưởng : Ngô Ngọc Diễm Phương
Lớp Phó : Lê Minh Thành
Cùng các tổ :
* Tổ 1: * Tổ 2: * Tổ 3: * Tổ 4:
TRANG CON : (1.5 đ)
Các thành viên tổ 1 :
* Lê Kiều Như Loan * Nguyễn Thị Thanh Nga
* Phạm Thị Thùy Dương * Võ Hoàng Anh Tú
Yêu cầu :
Lưu trang chủ và trang con ( Trang chủ_ tên HS và trang con_ tên HS)
Chèn 2 hình ảnh minh họa thích hợp cho mỗi trang ( 1đ)
Tạo liên kết giữa “*Tổ 1:” (trang chủ) với trang con vừa tạo ( 1đ)
----- Hết-----
(

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM KỲ THI HỌC KỲ I . NĂM HỌC : 2009 – 2010
MÔN : TIN HỌC – LỚP 9
Trắc Nghiệm ( 3 Điểm ): 0.5 Đ / 1 CÂU
1. b 2.c 3. d 4. c 5. d 6. d
Tự Luận ( 7 Điểm ):
I. Lý thuyết : 2 đ 1 ( - ) là 0.4 đ
Các con đường lây lan của virus:
_ Sao chép tệp đã bị nhiễm virus
_ Các phần mềm bẻ khóa, sao chép lậu
_ Các thiết bị nhớ di động
_ Mạng nội bộ, mạng internet, thư điện tử
_ Các “ lỗ hổng” phần mềm.
II. Thực hành (5Đ)
Thực hiện đúng yêu cầu trên biết cách trình bày thiết kế phong phú, màu sắc, đẹp đạt điểm tối đa.