dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de thi hk1 -lop 12 mien phi,tai lieu de thi hk1 -lop 12 mien phi,bai giang de thi hk1 -lop 12 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/20/2015 7:11:52 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Sở GD-ĐT

night

Sở GD-ĐT Tỉnh Bình Dương Kiểm tra một tiết HKII - Năm học 2008-2009
Trường THPT Bình Phú Môn: Vật Lý 12 Ban TN
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 12A . . .
Học sinh giải các bài toán hay trả lời ngắn gọn các câu hỏi vào các dòng trống tương ứng của từng câu (Nhớ ghi rõ đơn vị các đại lượng đã tính).


Đáp án mã đề: 150

01. ; - - - 08. ; - - - 15. - - - ~ 22. - - = -

02. - - = - 09. ; - - - 16. ; - - - 23. - - = -

03. - - - ~ 10. - / - - 17. - / - - 24. - / - -

04. - - = - 11. - - = - 18. ; - - - 25. - - - ~

05. ; - - - 12. - - = - 19. - - - ~

06. ; - - - 13. - - - ~ 20. - - - ~

07. - - = - 14. - - - ~ 21. - / - -


Đáp án mã đề: 184

01. - - - ~ 08. - - - ~ 15. - / - - 22. ; - - -

02. ; - - - 09. - - - ~ 16. - - - ~ 23. - - - ~

03. ; - - - 10. - - - ~ 17. - - = - 24. - - - ~

04. - - = - 11. - / - - 18. - - = - 25. - - - ~

05. - / - - 12. - / - - 19. - - - ~

06. - / - - 13. - - = - 20. - - = -

07. - / - - 14. - - - ~ 21. - - = -