dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi HK1 mien phi,tai lieu Đề thi HK1 mien phi,bai giang Đề thi HK1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/7/2017 1:19:41 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Câu
ĐA
NỘI DUNG

Câu 1:
A
Đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay là gì?
A. Sự ra đời của máy tính điện tử. B. Sự ra đời của máy bay.
C. Sự ra đời của các phương tiện giao thông. D. Sự ra đời của máy cơ khí.

Câu 2:
D
Dùng thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất: Cho N=6, a=3, a=4, a=2, a=1, a=0, a=7 . Sau bao nhiêu lần duyệt thì tìm được giá trị nhỏ nhất?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 3:
C
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thọ 103 tuổi, vậy dãy nhị phân biểu diễn số này là:
A. 1100101                           B. 1110011                           C. 1100111                     D. 1100110

Câu 4:
D
Muốn máy tính xử lí được, thông tin phải được biến đổi thành dãy bít. Cách biến đổi như vậy được gọi là: A. biến đổi  thông tin    B. truyền thông tin   C. lưu trữ thông tin   D. mã hóa thông tin

Câu 5:
B
Giá trị của số 110112 là: A. 28                           B. 27                           C. 29                            D. 30

Câu 6:
D
Bộ nhớ nào sẽ không còn dữ liệu khi ngắt nguồn điện của máy?
A. Bộ xử lý trung tâm           B. Bộ nhớ ngoài                C. ROM                                 D. RAM

Câu 7:
C
Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào?
A. 1, 2, …, 9, A, B, C, D, E, F, G    B. 0, 1, 2, …, 9 C. 0, 1, 2, …, 9, A, B, C, D, E, F     D. 0 và 1

Câu 8:
A
Những hiểu biết về một thực thể nào đó được gọi là gì?
A. Thông tin             B. Đơn vị đo thông tin        C. Đơn vị đo dữ liệu           D. Dữ liệu

Câu 9:
C
Mùi vị là thông tin dạng nào?
A. Dạng âm thanh            B. Dạng hình ảnh C. Chưa có khả năng thu thập      D. Dạng văn bản

Câu 10:
B
Nơi chương trình đưa vào để thực hiện và lưu trữ dữ liệu đang được xử lí là?
A. Bộ xử lí trung tâm            B. Bộ nhớ trong          C. Thiết bị vào        D. Bộ nhớ ngoài

Câu 11:
D
Số 1BF16 được biểu diễn trong hệ thập phân là: A. 473 B. 474 C. 437 D. 447

Câu 12:
B
DVD, ROM, Keyboard lần lượt là các thiết bị?
A. Bộ nhớ ngoài – bộ nhớ trong – thiết bị ra            B. Bộ nhớ ngoài – bộ nhớ trong – thiết bị vào
C. Bộ nhớ trong – bộ nhớ ngoài – thiết bị vào            D. Bộ nhớ trong – bộ nhớ ngoài – thiết bị ra

Câu 13:
D
Dạng dấu phẩy động của số: 1234,56 là:
A. 123456 x 102                   B. 1234,56                 C. 0.0123456 x 105          D. 0.123456 x 104

Câu 14:
C
Dùng thuật toán tìm giá trị lớn nhất: Cho N=5, a=4, a=5, a=3, a=6, a=0. Sau bao nhiêu lần duyệt thì tìm được giá trị lớn nhất?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 15:
C
Trong tin học dữ liệu là:
A. Các số được mã hoá thành dãy số nhị phân. B. Thông tin được lưu trữ  ở bất kỳ phương tiện nào.
C. Thông tin đã được đưa vào máy tính           D. Thông tin về đối tương được xét.

Câu 16:
B
Để biểu diễn số nguyên 103 máy tính dùng: A. 3byte           B. 1 byte           C. 4 bit        D. 2 byte

Câu 17:
A
Đơn vị cơ bản để đo lượng thông tin là: A. bit                    B. MB               C. byte                D. KB


Câu 18:
D
Bộ nhớ ngoài gồm:
A. máy ảnh kỹ thuật số                                                B. Thẻ nhớ Flash và chương trình
C. Rom  và Ram                                                       D. Đĩa cứng và  Đĩa CD

Câu 19:
B
Hệ thống tin học gồm các thành phần:
A. Người quản lí, máy tính và Internet
B. Phần cứng, phần mềm, sự quản lí và điều khiển của con người
C. Máy tính, mạng và phần mềm D. Máy tính, phần mềm và dữ liệu

Câu 20:
A
Bộ mã unicode