dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an DE THI HK 1 mien phi,tai lieu DE THI HK 1 mien phi,bai giang DE THI HK 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/2/2016 11:31:02 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Điểm/đánh giá, nhận xét
Nhận xét- chữ kí GK
Số mật mã
Số thứ tự


ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 45 phút


Câu 1: Cho nhạc đề sau và em hãy trả lời các câu hỏi bên dưới.
/

Nhạc đề trên có bao nhiêu ô nhịp?Em hãy nêu cách xác định loại nhịp cho nhạc đề trên.
Chép lại nhạc đề hoàn chỉnh trên dòng nhạc.

Câu 2: Em hãy cho biết:
Tên gọi của nhạc cụ trong ảnh.

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


Tên của nhạc sĩ, liệt kê một vài điểm chính về sự nghiệp của nhạc sĩ và một tác phầm tiêu biểu của nhạc sĩ.

………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


Câu 3: Tự chọn và trình bày một trong những bài hát dưới đây:
Mái trường mến yêu
Lí cây Đa.
Chúng em cần hòa bình.
Khúc hát chim sơn ca.
Câu 4: Em hãy thực hiện một trong những bài TĐN dưới đây:
Tập đọc nhạc số 1.
Tập đọc nhạc số 2.
Tập đọc nhạc số 3.
Tập đọc nhạc số 4.

----------HẾT--------- Điểm/đánh giá, nhận xét
Nhận xét- chữ kí GK
Số mật mã
Số thứ tự


ĐỀ DỰ PHÒNG Thời gian làm bài 45 phút


Câu 1: Cho nhạc đề sau và em hãy trả lời các câu hỏi bên dưới.
/
Nhạc đề trên có bao nhiêu ô nhịp?Em hãy nêu cách xác định loại nhịp cho nhạc đề trên.
Chép lại nhạc đề hoàn chỉnh trên dòng nhạc.
Câu 2: Em hãy cho biết:
Tên gọi của nhạc cụ trong ảnh.

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


Tên của nhạc sĩ, liệt kê một vài điểm chính về sự nghiệp của nhạc sĩ và một tác phầm tiêu biểu của nhạc sĩ.

………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


Câu 3: Tự chọn và trình bày một trong những bài hát dưới đây:
Mái trường mến yêu
Lí cây Đa.
Chúng em cần hòa bình.
Khúc hát chim sơn ca.
Câu 4: Em hãy thực hiện một trong những bài TĐN dưới đây:
Tập đọc nhạc số 1.
Tập đọc nhạc số 2.
Tập đọc nhạc số 3.
Tập đọc nhạc số 4.
----------HẾT----------
MA TRẬN ĐỀ THI

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng mức độ thấp (VDMĐT).
Vận dụng mức độ cao (VDMĐC).
Tỷ lệ (%)


Nội dung
Tỷ lệ (%)
Nội dung
Tỷ lệ (%)
Nội dung
Tỷ lệ (%)
Nội dung
Tỷ lệ (%)


Câu 1

0
Đếm được số nhịp trong một tác phẩm âm nhạc.

5
Xác định và giải thích loại nhịp được sử dụng trong tác phẩm.
5
Biết sử dụng kí hiệu ghi cao độ hoàn thành bản nhạc hoàn chỉnh.
10
20

Câu 2
Nêu được tên gọi của nhạc cụ trong hình.
5
Trình bày được nội dung về nhạc sĩ.
5

0

0
10

Câu 3
Thuộc lời bài hát.
5
Hát đúng nhịp.
5
Hát đúng cao độ, biết gõ đệm theo nhịp.
15
Hát có diễn cảm, có động tác minh họa.
15
40

Câu 4

0
Đọc đúng tên cao độ.
5
Đọc và thể hiện đúng trường độ.
10
Đọc và thể hiện đúng cao độ, các kí hiệu âm nhạc trong bài.
15
30

TC
Nhận biết
10
Thông hiểu
20
VDMĐT
30
VDMĐC
40
100
ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu
Nội dung
Tỷ lệ (%)

1

6 ô nhịp
Nhịp  vì có 4 phách trong mỗi ô nhịp, mỗi phách bằng một nốt đen.
5
5

10

2

Đàn guitar, còn gọi là Tây Ban Cầm. Nhạc cụ dùng để độc tấu, hòa tấu hoặc đệm cho hát.
Nhạc sĩ Đỗ Nhuận, tác phẩm nhạc kịch ‘cô Sao” là vở nhạc kịch đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại.


5

5

3

Hát đúng lời.
Hát đúng nhịp.
Hát đúng cao độ.
Hát có minh