dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề thi giữa kỳ 1 môn vật lý mien phi,tai lieu đề thi giữa kỳ 1 môn vật lý mien phi,bai giang đề thi giữa kỳ 1 môn vật lý mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/21/2016 9:51:32 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT TÂY THỤY ANH

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: Vật lý 10
Thời gian làm bài: 60 phút (40 câu trắc nghiệm)

Họ, tên thí sinh:.................................................................................... SBD: .........................
Mã đề thi 357

Câu 1: Lúc 6 giờ sáng một ôtô xuất phát từ thị trấn A đi về thị trấn B, A cách B 100km, với vận tốc 40km/h cùng lúc đó một ô tô chạy từ B đi về A với vận tốc 60km/h. chọn gốc tọa độ tại A và gốc thời gian lúc xe ở A xuất phát chiều dương từ A đến B.Hai xe gặp nhau sau một khoảng thời gian là:
A. t = 1 giờ B. t = 2 giờ C. t = 1 giờ 30phút D. t = 45phút
Câu 2: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì hãm phanh. Sau đó đi thêm 125 m nữa rồi dừng hẳn ( chọn chiều dương là chiều chuyển động). Sau 5 giây kể từ lúc hãm phanh vận tốc của ô tô là
A. v = 15m/s B. v = 10,5m/s C. v = 19,5m/s D. v = 6m/s
Câu 3: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10m/s thì hãm phanh, sau đó chuyển động chậm dần đều với gia tốc 2m/s2. Quãng đường ô tô đi được trong giây cuối cùng trước khi dừng lại là:
A. s = 25 m B. s = 1 m C. s = 24m D. s = 5m
Câu 4: Phương án nào dưới đây là đúng?
A. Ở cùng một nơi trên Trái Đất vật nặng sẽ rơi với gia tốc lớn hơn vật nhẹ.
B. Trong chân không, vật nặng sẽ rơi nhanh hơn vật nhẹ.
C. Sức cản không khí là nguyên nhân làm cho các vật rơi trong không khí nhanh chậm khác nhau.
D. Trong không khí, vật nặng sẽ rơi nhanh hơn vật nhẹ.
Câu 5: Trong các phương trình sau đây, phương trình nào mô tả chuyển động thẳng chậm dần đều ?
A. x = -4t. B. x = -3t2 - t. C. x = 5t + 4. D. x = -t2 + 3t.
Câu 6: Một người lái xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang con sông rộng 240m, mũi xuồng luôn vuông góc với bờ sông. nhưng do nước chảy nên xuồng sang đến bờ bên kia tại một điểm cách bến dự định 180m và mất 1 phút. Vận tốc của xuồng so với bờ sông là:
A. v = 3m/s. B. v = 4m/s. C. v = 5m/s. D. v = 7m/s.
Câu 7: Một xe ô tô chuyển động với vận tốc 72km/h. Vận tốc đổi ra m/s là
A. 20m/s B. 25m/s C. 15m/s D. 10.s
Câu 8: Một ôtô không chở hàng có khối lượng 2tấn, khởi hành với gia tốc 0,3m/s2. Ôtô đó khi chở hàng khởi hành với gia tốc 0,2m/s2. Biết rằng hợp lực tác dụng vào ôtô trong hai trường hợp đều bằng nhau. Khối lượng của hàng trên xe là
A. m = 2tấn B. m = 4tấn C. m = 3tấn D. m = 1tấn
Câu 9: Một vật rơi từ độ cao 20 m xuống đất, bỏ qua sức cản của không khí lấy g= 10 m/s2 , vận tốc khi chạm đất là:
A. 15 m/s B. 25 m/s C. 20 m/s D. 10 m/s
Câu 10: Hai ô tô chạy ngược chiều nhau với tốc độ 50km/h và 40km/h. Vận tốc của ô tô thứ nhất đối với ô tô thứ hai là :
A. 10km/h và cùng hướng với vận tốc của ô tô thứ nhất.
B. 90km/h và cùng hướng với vận tốc của ô tô thứ nhất.
C. 10km/h và ngược hướng với vận tốc của ô tô thứ nhất.
D. 90km/h và ngược hướng với vận tốc của ô tô thứ nhất.
Câu 11: Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 16N, F2 = 12N. Độ lớn của hợp lực của chúng có thể là
A. F = 30N B. F = 20N C. F = 3,5N D. F = 2,5N
Câu 12: Chọn phát biểu không đúng:
A. Những lực tương tác giữa hai vật là lực trực đối.
B. Lực và phản lực luôn xuất hiện và mất