dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề thi gia công cụm chi tiết_nguyễn đức trình mien phi,tai lieu đề thi gia công cụm chi tiết_nguyễn đức trình mien phi,bai giang đề thi gia công cụm chi tiết_nguyễn đức trình mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/7/2012 7:32:34 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
trường cao đẳng nghề vinashin Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – tự do – hạnh phúc

Đề thi kết thúc mô đun
Gia công lắp ráp cụm chi tiết thân tàu
KHÓA 4: Thi lại
Ngày thi : 29/9/2011
Đề số 01
( Không kể thời gian chép đề và chuẩn bị thực hiện bài thi )

I. Lý thuyết ( 45 phút )
Trình bày cấu tạo và trình tự các bước lắp ráp khung sườn?
II. Thực hành ( 90 phút – 4 học sinh/nhóm )
Lắp ráp khung sườn 48 ( Tàu thực tập trường có bản vẽ kèm theo )
Các bước thực hiện
Bước 1: Vẽ mặt cắt ngang trên sàn lắp ráp tỉ lệ 1:1 2 điểm
Bước 2: Lấy dấu đường chuẩn lắp ráp. 0,5 điểm
Bước 3: Lắp sườn. 1 điểm
Bước 4: Lắp đà ngang đáy và xà ngang boong. 1,5 điểm
Bước 5: Lắp mã liên kết. 1,5 điểm
Bước 6: Hàn đính đúng tiêu chuẩn. 1,5 điểm
Bước 7: Kiểm tra, hiệu chỉnh, mã hóa. 1 điểm
Bước 8: Vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động. 1 điểm

Tổng 10 điểm
Yêu cầu kỹ thuật
Độ vuông góc. ( 0,5 0
Kích thước. ( 2 mm
Khe hở lắp ráp. . ( 2 mm
Độ chồng mép kết cấu. ( 1 mm

Hải Phòng, ngày 28 tháng 9 năm 2011.
KHOA VỎ TÀU THUỶ GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Phạm Văn Đề Nguyễn Văn Khangtrường cao đẳng nghề vinashin Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – tự do – hạnh phúc

Đề thi kết thúc mô đun
Gia công lắp ráp cụm chi tiết thân tàu
KHÓA 4; Thi lại
Ngày thi: 29/9/2011
Đề số 02
( Không kể thời gian chép đề và chuẩn bị thực hiện bài thi )

I. Lý thuyết ( 45 phút )
Trình bày cấu tạo và trình tự các bước lắp ráp bệ máy tàu đáy đơn?
II. Thực hành ( 90 phút – 4 học sinh/nhóm )
Lắp ráp cột bích tàu thực tập ( có bản vẽ kèm theo )
Các bước thực hiện
Bước 1: Lấy dấu cắt phôi. 1,5 điểm
Bước 2: Lắp ráp hộp mã gia cường. 2 điểm
Bước 3: Lắp ráp cột với mặt bích. 1 điểm
Bước 4: Lắp ráp cột với đế. 2 điểm
Bước 5: Lắp ráp hộp mã gia cường vào cột bích. 1,5 điểm
Bước 6: Kiểm tra và chỉnh sửa. 1 điểm
Bước 7: Vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động. 1 điểm

Tổng 10 điểm
Yêu cầu kỹ thuật
Kích thước ( 1 mm
Độ vuông góc ( 0,5 0
Khe hở lắp ráp. ( 1 mm
Độ chồng mép kết cấu. ( 1 mm

Hải Phòng, ngày 28 tháng 9 năm 2011.

KHOA VỎ TÀU THUỶ GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Phạm Văn Đề Nguyễn Văn Khang

Đáp án mô đun
Gia công lắp ráp cụm chi tiết thân tàu
KHÓA 4: Thi lại
Đề số 01
Cấu tạo và trình tự các bước lắp ráp khung sườn?
1. Cấu tạo của khung sườn: Là các kết cấu liên kết với nhau tạo thành một đường