dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de thi.doc mien phi,tai lieu de thi.doc mien phi,bai giang de thi.doc mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/4/2016 3:14:11 PM
Filesize: 0.18 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 NĂM 15-16LỚP 2
Trường Tiểu Học Diễn Hải
Họ và tên:…….…………………….
Lớp: 2C
KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Môn: Tiếng việt
Thời gian: 40 phút

Bài 2:( Đọc hiểu)
Nên Giúp đỡ lẫn nhau
Trời nắng to.Đường thì dốc. Một ông lão đẩy cái xe lợn.Trên cái xe có ba bốn con lợn to, chân trói và mồm kêu eng éc.Ông lão cố đẩy cái xe ,mặt đỏ bừng , mồ hôi chảy mà xe vẫn không chuyển .
mấy cậu bé dang chơi trên bờ đê,thấy thế vội chạy tới ,xúm lại , buộc dây vào đầu xe mà kéo hộ.
Xe lên khỏi dốc ,ông lão cảm ơn các cậu và các cậu cũng thấy làm vui lòng ,vì cũng đã giúp được việc cho người.
1.Đoạn văn kể chuyện gì?
a- Kể chuyện trời nắng ,đường dốc b- Kể chuyện mấy cậu bé dang chơi
c-Kể chuyện mấy cậu bé đẩy xe giúp ông lão
2- Khi thấy ông lão đẩy xe lợn mấy cậu bé làm gì?
a-Đứng xem b- Chạy lại trêu chọc lợn c- Giúp ông lão đẩy xe lên dốc
3- Đoạn văn trên muốn nói với em điều gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5- TLV
Hãy viết đoạn văn ngẵn ( từ 3 đến 5 câu) Kể về một người thân trong gia đình.


Toán:
Bài 1:Đặt tính rồi tính:
47 + 18 64 – 26 37 + 43 90 – 59
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Điền dấu ( >;< =) thích hợp và chỗ chấm
a- 64 – 28 ...35 b- 75....0 + 75 c- 6 + 35......35 + 7
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S
a,8 + 7 = 13 b, b, 17 – 9 = 7 c, 19 – 6 = 13 d, 7 + 9 = 16
Bài 4: Tìm x
x – 8 =29 x + 47 = 37 + 28
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................
Bài 5 Đây là tờ lịch tháng 12.Hãy xem lịch rồi điền số hoặc chữ vào chỗ chấm:


Tháng 12
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ