dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi địa lí 7 mien phi,tai lieu Đề thi địa lí 7 mien phi,bai giang Đề thi địa lí 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/8/2013 8:08:23 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng GD&ĐT Cẩm Mỹ Trường THCS:…………………………. Lớp:……………………………………. Họ và tên:………………………………..
 ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Địa lí Thời gian: 45 phút

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Điểm
Lời phê

II. TỰ LUẬN Câu 1: Nêu đặc điểm địa hình của Châu Nam Cực ? Tại sao khí hậu lạnh giá mà động vật lại rất phong phú ? ( 2 điểm ) Câu 2: Nêu đặc điểm khí hậu của Châu Đại Dương ? Tại sao một phần lớp diện tích lục địa Ô-trây-li-a là hoang mạc ? ( 4 điểm ) Câu 3 : Nêu đặc điểm dân cư Châu Âu ? ( 3 điểm ) Câu 4 : Em hãy cho biết các nước Bắc Âu đã khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lí như thế nào để phát triển kinh tế ? ( 1 điểm ) BÀI LÀM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………