dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an DE THI DAU NAM 1-5 2012-2013 mien phi,tai lieu DE THI DAU NAM 1-5 2012-2013 mien phi,bai giang DE THI DAU NAM 1-5 2012-2013 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/17/2012 9:24:11 AM
Filesize: 0.12 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường Tiểu học Bình Phước A

Lớp: Hai …..

Họ và tên: ……………………….
Thi kiểm tra chất lượng
đầu năm học: 2012 - 2013

Môn thi: Tiếng Việt

Thời gian: 60 phút
Giám thị

Giám khảoI. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (5điểm)
(HS bắt thăm 1 trong 4 bài tập đọc sau và đọc 1 đoạn )
- Có công mài sắt, có ngày nên kim. (trang 4)
- Phần thưởng. ( trang 13)
- Làm việc thật là vui (trang 16)
- Bạn của Nai Nhỏ. ( trang 22)
2. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: (5điểm)
Đọc thầm bài: “Gọi bạn” Tiếng Việt 2 (trang 28).

khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.

Câu 1: Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu?
Trong rừng.
Ngoài đồng.
Trong vườn
Trong rừng xanh sâu thẳm.
Câu 2: Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ?
Vì trời hạn hán, cỏ cây héo khô, không còn gì để ăn.
Vì trời hạn hán, không còn gì để ăn.
Cỏ cây héo khô, không còn gì để ăn.
Vì trời hạn hán, cỏ cây héo khô.
Câu 3: Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm gì?
Không đi tìm bạn.
Thương bạn, chạy khắp nơi tìm bạn.
Chạy khắp nơi tìm bạn.
Bỏ bạn.
Câu 4: Nhóm từ nào chỉ đồ dùng học tập:
Sách, viết, thước.
Quần áo, cặp, thước.
Nón, viết, cặp.
Dép, bút chì, vở.
Câu 5: Tìm hai từ có tiếng “ học”.
II. KIỂM TRA VIẾT: (10điểm)
1. Chính tả (Nghe-viết) (5đ)
Viết bài: “Phần thưởng” (từ Bây giờ đến thật đáng quý) (SGK Tiếng việt1 tập1 (trang 13)