dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề thi cuối HKII theo TT22 mien phi,tai lieu đề thi cuối HKII theo TT22 mien phi,bai giang đề thi cuối HKII theo TT22 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/23/2017 9:52:00 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Thứ Tư ngày 21 tháng 01 năm 2017
HỌC VẦN Tiết:232+233+234
UÔT - ƯƠT SGK: 150+151
Dktg: 110’
I/Mục tiêu:
- Nhận biết được vần, tiếng, từ.
- Đọc được: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván; từ và đoạn thơ ứng dụng. - Viết được: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván. - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Chơi cầu trượt.
II/Đồ dùng dạy học:
Bộ thực hành Tiếng Việt
III/ Các hoạt động dạy học:
Tiết 1
1/Bài cũ:
-3 HS đọc: it, iêt, trái mít, chữ viết.
-Lớp viết bảng con: it, iêt, trái mít
-1HS đọc câu ứng dụng SGK.
- Nhận xét bài cũ.
2.Bài mới:
*HĐ1: Nhận diện vần và đánh vần tiếng.(M1)
a. Dạy vần ôt.
-GV giới thiệu và ghi bảng vần uôt- GV phát âm- hướng dẫn phát âm- HS phát âm CN-ĐT. HS phân tích vần uôt (có âm uô đứng trước, âm t đứng sau)
-Yêu cầu HS cài bảng uôt- GV nhận xét- HS đọc ĐT
-GV cài bảng uôt- Hướng dẫn đọc - HS đọc CN- ĐT.
-Hỏi: có vần uôt, muốn có tiếng chuột ta thêm âm gì và thanh gì?(Có vần uôt muốn có tiếng chuột ta thêm âm ch vào trước vần uôt thanh nặng đặt dưới âm ô)
-HS cài bảng chuột - GV nhận xét- HS đọc ĐT
-GV cài bảng chuột- HDHS đánh vần tiếng chuột
-Đánh vần, đọc trơn CN-ĐT.
-Cho HS xem tranh chuột nhắt rút từ chuột nhắt- Giải nghĩa từ và cài bảng từ cột cờ - HS đọc trơn CN-ĐT.
-HS đọc tổng hợp CN-ĐT.
*HĐ2:Trò chơi: Tìm tiếng có mang vần vừa học.GV phổ biến nội dung và cách chơi. (M2)
* Tìm từ có 2 tiếng mang vần vừa học. GV phổ biến nội dung và cách chơi. (M4). VD: tuốt luốt.
*HĐ3: HD viết bảng con. (M2)
-GV viết mẫu hương dẫn qui trình viết.
uôt chuột
-HS viết bảng con .GV nhận xét chỉnh sửa cho HS .
*HĐ4: Trò chơi: Viết đúng, viết đẹp. GV phổ biến nội dung và cách chơi. (M3)
*HĐ5: Đọc từ ứng dụng. (M2)
-Đọc từ : trắng muốt, tuốt lúa.
-Nhận biết tiếng có vần uôt (muốt, tuốt). Giáo viên tô màu.
-HS đọc vần, tiếng, từ.
-Giải thích từ: trắng muốt.
-GV đọc mẫu toàn bài – 2HS đọc –ĐT
3/Củng cố- Dặn dò:
.GV - HS nhận xét tiết học.
IV/Phần bổ sung:
................ ........................
***************************************