dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi chọn học sinh giỏi huyện Văn 6, 7,8, 9 + Hướng dẫn chấm mien phi,tai lieu Đề thi chọn học sinh giỏi huyện Văn 6, 7,8, 9 + Hướng dẫn chấm mien phi,bai giang Đề thi chọn học sinh giỏi huyện Văn 6, 7,8, 9 + Hướng dẫn chấm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/17/2016 10:12:23 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 17
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND Huyện hưng hà
Phòng giáo dục và đào tạo
Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi huyện
năm học 2011-2012

Môn: ngữ văn 9
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)Câu 1: (8,0 điểm)
“Đời sống vật chất giản dị càng hoà hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ đã nêu gương sáng trong thế giới ngày nay”. (Trích “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại”- Phạm Văn Đồng).
Lối sống văn minh mà em học tập được từ Bác Hồ là gì ?
Câu 2: (12,0 điểm)
Nhận định về bài thơ nh trăng” của Nguyễn Duy, có ý kiến cho rằng: “Bài thơ là một câu chuyện nhỏ nhưng mang ý nghĩa rộng lớn, khái quát về lẽ sống của một thế hệ, đạo lý của một dân tộc.”
Bằng hiểu biết về bài thơ nh trăng”, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.---Hết---


Họ và tên thí sinh:……………………………Số báo danh………………
UBND Huyện hưng hà
Phòng giáo dục và đào tạo
 hướng dẫn chấm
đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi huyện
Năm học : 2011 - 2012
Môn: Ngữ Văn 9

 ( Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)
Câu 1: ( 8 điểm)
A. Yêu cầu:
1. Về kỹ năng :
- Học sinh biết trình bày thành một văn bản nghị luận xã hội hoàn chỉnh với độ dài hợp lý. Bố cục rõ ràng, cách diễn đạt linh hoạt, cảm xúc chân thành. Không mắc các lỗi diễn đạt, lỗi chính tả.
2. Về kiến thức :
a, Học sinh chỉ rõ lối sống văn minh của Bác Hồ là sự kết hợp của đời sống vật chất giản dị với đời sống tâm hồn phong phú; lấy dẫn chứng trong đời sống hàng ngày, trong thơ ca của Bác để làm rõ điều đó. Đồng thời cần giải thích rõ tại sao đó là lối sống văn minh ? Vì đó là cuộc sống phong phú, cao đẹp về tinh thần, tình cảm; không nặng về hưởng thụ vật chất...
b, Chúng ta cần phải học tập lối sống của Bác như thế nào ? Không nên quá coi trọng vật chất, những cái lợi trước mắt mà cần tạo cho mình một đời sống tâm hồn phong phú, ra sức học tập cống hiến cho đất nước. Cần hoà hợp, dung hoà được sự giản dị trong đời sống sinh hoạt hàng ngày với một tâm hồn đầy ắp tình cảm, lòng yêu thương con người.
c, Phê phán thực trạng một bộ phận cá nhân trong nền kinh tế thị trường hiện nay quá dề cao vật chất, bán rẻ lương tâm, coi nhẹ tình cảm.
d, Liên hệ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
B. Cách cho điểm:
- Điểm 7- 8: Đảm bảo tốt các yêu cầu về kĩ năng và kiến thức; có thể mắc một số sai sót nhỏ về chính tả.
- Điểm 5-6: Đáp ứng các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng. Bài viết trình bày mạch lạc.