dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de thi CD 8 HKII theo chuan KTKN mien phi,tai lieu de thi CD 8 HKII theo chuan KTKN mien phi,bai giang de thi CD 8 HKII theo chuan KTKN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/25/2012 9:00:26 AM
Filesize: 0.20 M
Download count: 36
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HOC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
MÔN: .GDCD
LỚP: 8 (Đề 1)

Câu
Nội dung ( mục tiêu)
Các cấp độ nhận thứcNhận biết
Thông hiểu
Vận dụngTN
TL
TN
TL
TN
TL

I. 1
Nhớ được các tệ nạn xã hội nguy hiểm nhất
0,25


2
Nhớ được các biện pháp về phòng chống tệ nạn xã hội
0,25


3
Nhớ được quy định của pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội
0,25


4
Xác định được các chất nguy hiểm về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.


0,25
5
Nhớ được quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm
0,25


6
Xác định đựợc hành vi vi phạm việc tôn trọng tài sản người khác


0,25
7
Xác định được hành vi vi phạm việc tôn trọng bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng


0,25
8
Nhớ được khái niệm tố cáo
0,25


9
Nhớ được quy định của pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
0,25


10
Xác định được quyền tự do ngôn luận


0,25
11
Nhớ được tên cơ quan lập Hiến và lập pháp
0,25


12
Nhớ được đặc điểm của pháp luật
0,25


II.1
Nêu được Hiến pháp là gì và vì sao cần phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật22
Hiểu vì sao phải phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại; nêu được những hành vi có thể gây ra các tai nạn đó.23
Đề xuất cách ứng xử liên quan đến vụ cháy.

1

4
Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống có liên quan đến pháp luật và quyền khiếu nại

2

Tổng số điểm
2
5
3

Tỉ lệ
20%
50%
30%ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
MÔN: .GDCD 8
Thời gian:45 phút

Điểm
Lời phê của giáo viên.


ĐẾ 1
I - PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3đ )
Khoanh tròn trước chữ cái có phương án trả lời đúng
Câu 1: Con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS là những tệ nạn xã hội:
Mại dâm và ma túy.
Ma túy và trộm cướp.
Trộm cướp và mại dâm.
Cờ bạc và ma túy.
Câu 2: Ý kiến sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội là:
Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
Sống giản dị, lành mạnh.
Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái.
Câu 3: Pháp luật không nghiêm cấm hành vi :
Mua dâm, bán dâm.
Tiêm chích ma túy.
Các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS.
Gần gũi và giúp đỡ người bị nhiễm HIV/AIDS hòa nhập với cộng đồng.
Câu 4: Chất sau đây không nguy hiểm cho người là:
Bom, mìn.
Thuốc trừ sâu.
Lương thực, thực phẩm.
Chất phóng xạ.
Câu 5: Công dân không có quyền sở hữu những tài sản :
Của cải để dành.
Tư liệu sinh hoạt.
Vốn trong doanh nghiệp mà mình tham gia.
Các bảo vật có giá trị văn hóa – lịch sử được phát hiện tình cờ.
Câu 6: Hành vi thể hiện sự vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác:
Nhặt của rơi trả lại cho chủ sở hữu.
Khi vay nợ tuy trả không đúng hẹn nhưng đầy đủ.
Giữ gìn cẩn thận khi mượn tài sản người khác.
Bồi thường theo quy định của pháp luật khi làm hư hỏng tài sản được mượn.
Câu 7: Hành vi thể hiện sự vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng: