dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề tham khảo hk2 toán 8 mien phi,tai lieu đề tham khảo hk2 toán 8 mien phi,bai giang đề tham khảo hk2 toán 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/25/2016 8:03:37 AM
Filesize: 0.31 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: TOÁN 8 (thời gian: 90 phút)
Năm học: 2015-2016
I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. B. C. D. 
Câu 2: Trong các phương trình sau phương trình nào tương đương với phương trình: ?
A. B. C. D. 
Câu 3: Điều kiện xác định của phương trình là:
A. B. C. hoặc D. và 
Câu 4: An có 60000 đồng, mua bút hết 15000 đồng, còn lại mua vở với giá mỗi quyển vở là 6000 đồng. Số quyển vở An có thể mua nhiều nhất là:
A. 7 quyển B. 8 quyển C. 9 quyển D. 10 quyển
Câu 5: Tập nghiệm của phương trình :
A. B. C. D. 
Câu 6: Nếu thì:
A. B. C. D. 
Câu 7: Cho . Khi đó:
A. B. C. D. 
Câu 8: Cho hình vẽ (hình bên):
Biết và 
Khi đó độ dài đoạn thẳnglà:
A. B. 
C. D. 
Câu 9: Ánh nắng mặt trời chiếu một cây phi lao ngã bóng trên mặt đất dài 6,4m. Cùng thời điểm đó một cái cọc cao 20cm cắm vuông góc với mặt đất có bóng đổ dài 32cm. Chiều cao của cây phi lao là:
A. B. C. D. 
Câu 10: Cho tam giác ABC, có AD là đường phân giác thì:
A. B. C. D. 
Câu 11: Số cạnh của hình chóp lục giác đều là:
A. 6 B. 12 C. 18 D. 
Câu 12: Một bể bơi có hình dạng một hình hộp chữ nhật, có kích thước bên trong của đáy lần lượt là 6m và 25m. Dung tích nước trong hồ khi mực nước trong hồ cao 2m là:
A. B. C. D. 
II./ TỰ LUẬN (7điểm)
Bài 1: (1.5đ)
a) Giải phương trình sau: 
b) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 
Bài 2: (1.5đ)
Hòa đi xe máy từ A đến B với vận tốc 35km/h. Sau đó 18 phút Bình cũng từ A đến B bằng ô tô với vận tốc 40km/h. Tính quãng đường AB, biết rằng Hòa và Bình về đến B cùng một lúc?
Bài 3: (3.5đ)
Cho tam giác ABC vuông tại A, có. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho . Từ điểm M kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt đường thẳng AB, AC lần lượt tại N và P. Chứng minh rằng:
a/ . Tính độ dài BN
b/ .
c/ 
Bài 4: (0.5đ) Giải phương trình: 


BÀI LÀM:


HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN 8
KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015

I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm): Mỗi câu trả lời đúng và đầy đủ được 0,25 điểm
(ở câu 1, 2 và 6 phải chọn đúng và đủ 2 đáp án thì mới ghi điểm, các trường hợp khác không ghi điểm nào)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
B; C
A; C
D
A
C
B; D
A
C
B
C
B
C


II. TỰ LUẬN (7.0 điểm):
Bài
Câu
Đáp án
BĐ

1
(1.5đ)
a
(0.5đ)
 
0.25đ Vậy phương trình có tập nghiệm là: 
0.25đ


b
(1.0đ)

0.25đ 
0.25đ