dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an DE TH HOC KI II mien phi,tai lieu DE TH HOC KI II mien phi,bai giang DE TH HOC KI II mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/11/2016 2:28:00 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT MAI SƠN.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Tà Hộc
Độc lập- tự do- hạnh phúc.


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2015-2016
Môn: Ngữ văn9
Thời gian: 90 phút.
Mức độ

Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Chủ đề 1
Văn bản: Giải thích ý nghĩa biểu đạt của hình ảnh thơ

Giải thích ý nghĩa biểu đạt của hình ảnh “mặt trời” trong hai câu thơ của Viễn Phương.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Số câu: 1
Số điểm :2
Tỉ lệ: 20%

Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ: 20%

Chủ đề 2
Tiếng việt:
Nghĩa tường minh và hàm ý, Các thành phần biệt lập
Khái niệm nghĩa tường minh và hàm ý .
Các thành phần biệt lập
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 2
Số điểm :4
Tỉ lệ: 40%


Số câu 2
điểm 5
Tỉ lệ: 40%

Chủ đề 3
Tập làm văn:
Nêu cảm nhận về nhân vật
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm
- Phương Định là hình ảnh tiêu biểu của những người con gái Hà Nội vào chiến trường đánh giặc.


Hiểu được Truyện kể theo ngôi thứ nhất (nhân vật kể là nhân vật chính) Tác giả am hiểu và miêu tả sinh động nét tâm lí của những nữ thanh niên xung phong.Yêu mến và sự kính phục về phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Nêu cảm nhận về nhân vật Phương Định trong truyện “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Số câu 1/3
Số điểm 1
Tỉ lệ: 10%
Số câu 1/3
Số điểm 1
Tỉ lệ: 10%
Số câu 1/3
Số điểm 2
Tỉ lệ: 20%
Số câu 1
Số điểm 2
Tỉ lệ: 40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 2+1/3
Số điểm: 5
Tỉ lệ : 50 %
Số câu: 1+1/3
Số điểm: 3
Tỉ lệ : 30 %
 Số câu: 1/3
Số điểm: 2
Tỉ lệ : 20 %
Số câu: 4
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%Tổ Văn Sử

Giáo viên ra đề
Lê Mạnh Kháng


BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2015-2016
Môn: Ngữ văn9
Thời gian: 90 phút.

Câu 1 ( 3 điểm ).Thế nào là nghĩa tường minh và hàm ý ?
Câu 2 (1 điểm) . Kể tên các thành phần biệt lập đã học.
Câu 3 ( 2 điểm ): Em hãy giải thích ý nghĩa biểu đạt của hình ảnh “mặt trời” trong hai câu thơ sau:
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
( Viếng lăng Bác – Viễn Phương )
Câu 4 ( 4 điểm ): Nêu cảm nhận về nhân vật Phương Định trong truyện “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu 1(3đ)
-Nghĩa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng những từ ngữ trong câu. (1,5đ)
-Hàm ý là phần thông báo không được diễn đạt trực tiếp bằng những từ ngữ trong câu nhưng có thể được suy ra từ những từ ngữ đó. (1,5đ)
Câu 2(1đ)
Các thành phần biệt lập:
- Thành phần tình thái (0,25đ)
- Thành phần cảm thán (0,25đ)
- Thành phần phụ chú (0,25đ)
- Thành phần gọi đáp (0,25đ)
Câu 3(2đ)
- Hình ảnh “mặt trời” trong câu thơ thứ nhât là mặt trời thực: mặt trời vẫn toả sáng trên lăng, vẫn tuần hoàn tự nhiên và vĩnh cửu.
- Hình ảnh “mặt trời” trong câu thơ thứ là sự ẩn dụ