dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề kt tv 6 mien phi,tai lieu đề kt tv 6 mien phi,bai giang đề kt tv 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/10/2016 9:09:06 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 14
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Họ và tên:………………… KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 (tiết 46)
Lớp 6a Thời gian : 45 phút

Điểm
Lời phê của cô giáo


Đề bài
Câu 1 (3 điểm)
A, Từ là gì ? Từ Tiếng việt có những loại nào?
B, Đặt 4 câu có từ láy tả âm thanh?

Câu 2 (2 điểm) : Trong 2 câu sau, những từ nào dùng không đúng, em hãy sửa lại ?
Ngày mai chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh.
Ông họa sĩ già nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc.

Câu 3 (2 điểm) : Cho câu “ Bóng đá là môn thể thao vua ”. Em hãy:
A, Giải thích nghĩa gốc của từ “ vua ”
B, Cho biết xét về nghĩa thì từ “ vua ” trong câu trên thuộc loại từ gì ? Vì sao?

Câu 4 (3 điểm) :
Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 3 đến 5 câu có sử dụng danh từ và cụm danh từ. Gạch chân từ và cho biết các phần cấu tạo của cụm danh từ đó.

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………