dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề kt hk1- ngữ văn 6 mien phi,tai lieu đề kt hk1- ngữ văn 6 mien phi,bai giang đề kt hk1- ngữ văn 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/11/2015 8:02:03 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND THÀNH PHỐ SƠN LA
TRƯỜNG THCS CHIỀNG CƠI

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Năm học 2014-2015
Môn: Ngữ văn 6
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)


I. MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình học kì I, môn Ngữ văn lớp 6 theo 3 phân môn: Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc - hiểu và tạo lập văn bản của HS thông qua hình thức kiểm tra tự luận. Trọng tâm là các bài: Văn học dân gian, danh từ, Cụm danh từ, kể chuyện đời thường
Xem xét vận dụng linh hoạt theo hướng tích hợp các kiến thức và kĩ năng của cả ba phần Văn, Tiếng Việt và Tập làm văn trong một bài kiểm tra.
Giáo dục học sinh ý thức độc lập, tự giác khi làm bài kiểm tra.
II. HÌNH THỨC
- Hình thức đề kiểm tra: Tự luận
- Cách tổ chức kiểm tra: học sinh làm bài kiểm tra tự luận trong thời gian 90 phút
III. MA TRẬN ĐỀ
Liệt kê các chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình Ngữ văn lớp 6 mà học sinh đã được học trong học trong chương trình (Đến tuần 17).
- Chọn các nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề.
- Xác định khung ma trận.
* Khung ma trận đề kiểm tra

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
VD thấp
VD cao


Chủ đề 1
Văn bản
Văn bản tự sự dân gian
( truyền thuyết )
Nhớ được tên
Những truyện
Truyền thuyết đã học trong chương trình NV 6 kì I
Nêu ý nghĩa của truyện “Con Rồng cháu Tiên”

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
2
20%
1
2
20%

Chủ đề 2
Tiếng Việt
- Danh từ.
- Cụm danh từ
Nhớ được thế nào là danh từ
Nhận diện được cụm danh từ trong câu văn


Hiểu được cấu tao của cụm danh từ
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
20%

1
10% 1
3
30%

Chủ đề 3
Tập làm văn
Văn tự sự
Kể chuyện
đời thường
Nhân biết kiểu văn tự sự kể chuyện đời thường. Xác định được ngôi kể hợp lí

 Hiểu yêu cầu của đề bài. Kể theo ngôi thứ nhất, trình bày sự việc có ý nghĩa, theo trình tự hợp lí, có cảm xúc về bà .
 HS viết bài văn tự sự kể chuyện đời thường có bố cục ba phần trình bày đầy đủ các ý theo trình tự dàn bài đảm bảo sự thống nhất về nội dung, liên kết giữa các đoạn, các phần.
Diễn đạt lưu loát diễn biến sự việc hợp lí, cảm xúc chân thật đúng đắn tự nhiên, phù hợp thực tế, câu văn có hình ảnh, có sức thuyết phục, dùng từ chính xác.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
10 %

2
20 %

1
10%

1
10%
 1
5
50%

T. số câu
T. sốđiểm
Tỉ lệ %
3
5
50%

3
30%

1
10%

1
10%
3
10
100%

IV. BIÊN SOẠN ĐỀ
Câu 1 (2điểm): a. Kể tên truyện truyền thuyết mà em đã học trong chương trình ngữ văn 6 học kì I?
b. Nêu ý nghĩa của truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”?
Câu 2 (3 điểm): a. Thế nào là danh từ.
b. Gạch chân dưới cụm danh từ trong câu văn sau và điền cụm danh từ đó vào mô hình cụm danh từ đã cho.
Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ .
(Thạch Sanh)
Phần trước
Phần trung tâm
Phần sau

Câu 3 (5 điểm): Kể chuyện về bà của emUBND THÀNH PHỐ SƠN LA
TRƯỜNG THCS CHIỀNG CƠI

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
Môn: Ngữ văn 6Câu 1(2điểm): a. Tên những truyện truyền thuyết em đã được học trong chương trình ngữ văn lớp 6 (Tập 1)
Con Rồng cháu tiên , Bánh chưng bánh giầy