dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề kiểm tra văn 7 học kỳ II mien phi,tai lieu Đề kiểm tra văn 7 học kỳ II mien phi,bai giang Đề kiểm tra văn 7 học kỳ II mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/14/2015 9:05:56 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – VĂN 7

I MỤC TIÊU CỦA ĐỀ KIỂM TRA: ( Bước 1)
1. Kiến thức:
- Hệ thống nội dung kiến thức cơ bản của học kì II, bài kiểm tra tổng.Phần văn học; tiếng
Việt và phần tập làm văn
- HS biết làm bài văn tổng hợp theo yêu cầu của đề kiêm tra.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng cho HS biết phân tích, đặt câu, xác định đúng bài tập; Nêu đúng các luận điểm chính của bài văn nghị luận đã học; Biết làm bài văn giải thích
3.Thái độ:
HS có thái độ nghiêm túc trong giờ kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA ( Bước 2)
1. Giáo viên: Ra đề, đáp án
+ Hình thức: Tự luận 100%
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức của học kì II cả ba phân môn.
* Tiến trình các hoạt động dạy học
1.Ổn định tổ chức: (Thời gian: 1 phút) : Sĩ số lớp 7A. Có mặt Vắng mặt.
2. Kiểm tra bài cũ: 1phút: Kiểm tra việc chuẩn bị giấy kiểm tra của HS.
3. Giờ kiểm tra:
III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: ( Bước 2)


Tên chủ đề ( Nội dung, chương)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

TL

TL
Cấp độ
thấp
Cấp độ caoChủ đề 1

Văn học
Các văn bản nghị luận

HS nhận biết tác giả của hai văn bản nghị luận đã học. Đức tính giản dị của Bác Hồ và Ý nghĩa văn chương
Nêu được luận điểm chính
Câu : 1
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20%Số câu : 1
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20%

Chủ đề 2:
Tiếng Việt
Câu chủ động và câu bị động


Ý 1
Nêu khái niệm về câu chủ động và câu bị động
Ý 2
HS lấy ví dụ minh họa về câu chủ động và câu bị động
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ


Câu 1.Ý 2
Số điểm:1,0
Tỉ lệ: 10%
 Câu : 2. Ý 2
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%

Số câu: 1
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20%

Chủ đề 3:
Tập làm văn.
Nghị luận giải thích


HS viết được bài văn nghị luận giải thíchSố câu
Số điểm
Tỉ lệCâu 3
Số điểm: 6,0
Tỉ lệ


Số câu 1
Số điểm: 6,0
Tỉ lệ: 60%

 + Tổng số câu
+ Tổng số điểm

Tỉ lệ


Số câu 1
Số điểm: 2


Tỉ lệ: 20%

Số câu 1
Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20%

Số câu 1
Số điểm: 6


Tỉ lệ: 60%
Số câu 3
Số điểm:
10

Tỉ lệ: 100 %


 IV. BIÊN SOẠN CÂU HỎI: ( Bước 4)
+ Thời gian HS làm bài: ( 42 phút).
Câu 1: ( 2,0 điểm )
Nêu tên tác giả, luận điểm chính của hai văn bản: "Đức tính giản dị của Bác Hồ; Ý nghĩa văn chương”.
Câu 2: ( 2.0 điểm)
Thế nào là câu chủ động ? Câu bị động ? Mỗi câu cho một ví dụ ?
Câu 3. (6.0 điểm ) .
Em hãy giải thích câu tục ngữ sau:
Đói cho sạch, rách cho thơm

V: HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT. ( Bước 5)

Câu
 Đáp án
 Điểm1

1. Văn học:
HS nêu đúng theo yêu câu của mỗi văn bản: 1,0 điểm)
* Tác giả: Phạm Văn Đồng .( Đức tính giản dị của Bác Hồ)
Luận điểm: Bác giản dị trong mọi phương diện : Bữa ăn,ở, lối sống, cách nói và viết. Sự giản dị ấy đi liền với sự sống phong phú, rộng lớn về đời sống tinh