dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐÊ KIỂM TRA THỰC HÀNH NHAC 7. 2016 mien phi,tai lieu ĐÊ KIỂM TRA THỰC HÀNH NHAC 7. 2016 mien phi,bai giang ĐÊ KIỂM TRA THỰC HÀNH NHAC 7. 2016 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2016 4:16:39 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
TỔ ANH THỂ NHẠC MĨ
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH MÔN ÂM NHẠC 7_ KỲ II 2015-2016


ĐỀ SỐ 1: HÁT BÀI HÁT MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
TĐN SỐ 1: CA NGỢI TỔ QUÔC
TÓM TẮT NHẠC SĨ HOÀNG VIỆT


ĐỀ SỐ 2: HAT BÀI HÁT LÍ CÂY ĐA
TĐN SỐ 2: ÁNH TRĂNG
TOM TẮT NHẠC SĨ BEETHOVEN


ĐỀ SỐ 3: HÁT BÀI HÁT CHÚNG EM CẦN HÒA BÌNH
TĐN SỐ 3: ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO
TÓM TẮT NHẠC SĨ ĐỖ NHUẬN


ĐỀ SỐ 4: HÁT BÀI HÁT KHÚC HÁT CHIM SƠN CA
TĐN SỐ 4: MÙA XUÂN TRONG RỪNG
CUNG VÀ NỬA CUNG LÀ GÌ? CHI VÍ DỤ


ĐỀ SỐ 5: HÁT BÀI HÁT MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
TĐN SỐ 2: ÁNH TRĂNG
NHỊP C LÀ GÌ? TÍNH CHẤT NHỊP C, SƠ ĐỒ ĐÁNH NHỊP C?


ĐỀ SỐ 6: HÁT BÀI HÁT CHÚNG EM CẦN HÒA BÌNH
TĐN SỐ 5: EM LÀ BÔNG HỒNG NHỎ
DẤU HÓA LÀ GÌ? CÓ MẤY LOẠI DẤU HÓA


ĐỀ SỐ 7: HAT BÀI HÁT LÍ CÂY ĐA
TĐN SỐ 5: EM LÀ BÔNG HỒNG NHỎ
TÓM TẮT NHẠC SĨ ĐỖ NHUẬN


ĐỀ SỐ 8: HÁT BÀI HÁT KHÚC HÁT CHIM SƠN CA
TĐN SỐ 1
CUNG VÀ NỬA CUNG LÀ GÌ? CHI VÍ DỤ


ĐỀ SỐ 9: NHỊP C LÀ GÌ? CHO VÍ DỤ, TÍNH CHẤT NHỊP C?
HÁT BÀI HÁT: LÍ CÂY ĐA
TĐN SỐ 2


ĐỀ SỐ 10: HÁT BÀI HÁT CHÚNG EM CẦN HÒA BÌNH
TĐN SỐ 5
TÓM TẮT NHẠC SĨ HOÀNG VIỆT

TRÌNH BÀY BÀI HÁT: ĐI CẮT LÚA( DÂN CA HƠ RÊ)
TĐN SỐ 6 XUÂN VỀ TRÊN BẢN
CUNG VÀ NỬA CUNG LÀ GÌ? CHO VÍ DỤ

TRÌNH BÀY BÀI HÁT: KHÚC CA BỐN MÙA
TĐN SỐ 7 QUÊ HƯƠNG
TRÌNH BÀY MỘT SỐ THỂ LOẠI BÀI HÁT

TRÌNH BÀY BÀI HÁT: CA CHIU SA
TÂP ĐỌC NHẠC SỐ 8
TỐM TẮT ÂM NHẠC THIẾU NHI VIỆT NAM

TRÌNH BÀY BÀI HÁT: TIẾNG VE GỌI HÈ
TĐN SỐ 9
QUÃNG LAG GÌ? CÓ MẤY LOẠI QUÃNG? CHO VÍ DỤ?

TRÌNH BÀY BÀI HÁT: KHÚC CA BỐN MÙA
TĐN SỐ 8
DẤU HÓA LÀ GÌ? CÓ MẤY LOẠI DẤU HÓA? TÁC DỤNG CỦA TỪNG LOẠI DẤU HÓA?