dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN + ĐÁP ÁN mien phi,tai lieu ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN + ĐÁP ÁN mien phi,bai giang ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN + ĐÁP ÁN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/2/2013 8:19:58 PM
Filesize: 0.11 M
Download count: 34
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CỤM CHUYÊN MÔN
CỤM TH BÌNH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013 – 2014

(Dành cho giáo viên dạy văn hóa)
Thời gian: 130 phút (Không kể thời gian phát đề)

Phần thứ nhất: HIỂU BIẾT CHUNG. (30 phút)
Câu 1: (6,0 điểm)
Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ của giáo viên được quy định tại điều 34, Điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Câu 2: (4,0 điểm)
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hiện nay là một việc làm thường xuyên đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy.
a) Anh (chị) hiểu như thế nào là giáo án điện tử và bài giảng điện tử ?
b) Để thiết kế bài giảng điện tử có chất lượng và hiệu quả, theo Anh (Chị) bài soạn cần đạt những yêu cầu gì ?
Phần thứ hai: KIẾN THỨC, PHƯƠNG PHÁP MÔN TIẾNG VIỆT (50 phút)
Câu 1. (2,0 điểm)
Điền các chữ cái thích hợp q, c, k vào các chỗ trống sau và rút ra quy tắc chính tả âm /k/ được thể hiện trên chữ viêt:
…ĩ …àng, …uanh …o, cái …uốc, …à …ê, ...ua loa, ...uống ..uýt, ...ò ...è,
…ót …ét, ...on …iến, …ong …ueo.

Câu 2. (2,0 điểm)
Xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ (nếu có) trong các câu sau:
Đó là một con người rất kiên nghị.
Vô số anh răng đen, mắt toét, gọi lựu đạn là “nựu đạn", hát Tiến quân ca như buồn ngủ cầu kinh mà lúc ra trận thì xung phong hăng hái.
Con mèo chạy làm đổ lọ hoa.
Dù phải xông vào lửa đạn, dù phải dùng hai bàn chân trần dẫm lên vách đá tai mèo, dù phải lặn xuống tận đáy biển khơi hay băng qua sa mạc cháy bỏng, dù phải đi khắp cùng trời cuối đất, thì tôi cũng không từ nan, tôi cũng xông đi, nếu lấy về được để trả lại cho anh đôi bàn tay luôn luôn dính dấp mồ hôi.

Câu 3. (2,0 điểm)
Thế nào là Từ đồng nghĩa ?
Tìm và chỉ cái hay của nhóm từ đồng nghĩa trong khổ thơ sau:

“Mình về với Bác đường xuôi
Thưa dùm việt Bắc không nguôi nhớ Người
Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời
Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường”.
(Tố Hữu)


 Câu 4: (4,0 điểm)
Cho khổ thơ sau:


Mẹ ru cái lẽ ở đời
Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn
bà ru mẹ, mẹ ru con
liệu mai sau các con còn nhớ chăng ?
( Nguyễn Duy )


 a, Đồng chí hãy xác định thể thơ, phép tu từ được tác giả sử dụng trong khổ thơ trên.
b, Phân tích tác dụng của các phép tu từ đó trong việc biểu đạt nội dung khổ thơ.

Phần thứ ba: KIẾN THỨC, PHƯƠNG PHÁP MÔN TOÁN (50 phút).
(Giải các bài toán sau theo các phương pháp giải toán tiểu học).
Bài 1. (2 điểm)
Viết biểu thức rồi tính giá tri biểu thức sau:
a, Hiệu của a và b chia cho c, với a = 2010, b = 1010; c = 5
b, m nhân với tổng của n và p, với m = 9, n = 1069; p = 2175
Bài 2. (3 điểm)
Một bạn bạn viết liên tiếp nhóm chữ: LOCHA thành dãy:
LOCHALOCHA.............LOCHA.
a. Chữ cái thứ 2013 là chữ gì ?
b. Bạn đó tô màu sắc các chữ cái trong dãy theo thứ tự xanh, đỏ, tím, vàng, xanh, đỏ, tím, vàng.... Hỏi chữ cái thứ 2013 trong dãy được tô màu gì?
Bài 3. (2 điểm):
Quãng đường từ cột điện thứ nhất đến cột điện thứ tư là 360 bước . Mỗi bước dài 5 dm. Hỏi quãng đường từ cột điện thứ nhất đến cột điện thứ mười dài bao nhiêu mét.
Bài 4. (3 điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD. Kéo dài DC một đoạn CE, nối AE cắt BC tại G. Hãy so sánh diện tích tam giác DGC và tam giác GBE.

Ghi chú:
Thí sinh không được sử dụng tài liệu, điện thoại, máy nhắn tin, trao đổi bài trong phòng thi.

––––––––––––––– Hết ––––––––––––––