dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề kiểm tra một tiết âm nhạc lớp 9 (Tiết7) mien phi,tai lieu Đề kiểm tra một tiết âm nhạc lớp 9 (Tiết7) mien phi,bai giang Đề kiểm tra một tiết âm nhạc lớp 9 (Tiết7) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/16/2016 7:26:37 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường THCS Nguyễn Du Đề kiểm tra 45 phút
Họ và tên:...................................................... Môn: Âm nhạc lớp 9
Lớp:....................................................................

Đề: 1
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.
(Khoanh tròn vào một chữ cái có câu trả lời đúng.)
Câu hát “...làm ta xao xuyến nhớ đến bây giờ.” Có trong bài hát nào?
Bóng dáng một ngôi trường
Cây sáo
Nụ Cười
Bài hát nào là ca khúc phổ thơ?
Hạt gạo làng ta
Nụ cười
Bóng dáng một ngôi trường
Nhạc sĩ Trai – Cốp – Xki là người nước nào?
Đức
Ba Lan
Việt Nam
Nga
Trong các quãng sau, quãng nào là quãng 7?

Đây là câu nhạc mở đầu của bài TĐN nào?Nghệ sĩ với cây đàn
Cây sáo
Hợp âm là gì?
Là sự kết hợp các nốt nhạc được xếp chồng lên nhau theo quãng 4
Là sự kết hợp các nốt nhạc được xếp chồng lên nhau theo quãng 3
Là sự kết hợp các nốt nhạc được xếp chồng lên nhau theo quãng 5
Là sự kết hợp các nốt nhạc được xếp chồng lên nhau theo quãng 2
Bản nhạc viết ở giọng mi thứ là bản nhạc:
Hóa biểu có một dấu thăng và kết thúc ở nốt Đô
Hóa biểu có một dấu thăng và kết thúc ở nốt Mi
Hóa biểu có một dấu thăng và kết thúc ở nốt Rê
Bài hát “ Bóng dáng một ngôi trường” do nhạc sĩ nào sáng tác?
Phạm Tuyên
Hoàng Lân
Trịnh Công Sơn
Nguyễn Hải

Người Nga đã làm gì để tưởng nhớ đến nhạc sĩ Trai – Cốp - Xki
Bốn năm 1 lần tổ chức cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Trai – Cốp - Xki
Xây dựng nhạc viên lớn nhất nước Nga mang tên Trai – Cốp – Xki tại Mác Xcơ Va
Xây dựng viện bảo tàng Trai – Cốp – Xki tại thành phố Xanh Pê Téc Pua
Cả 3 đáp án trên đều đúng
Quãng là gì?
Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 2 âm vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc.
Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 3 âm vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc.
Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 4 âm vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc.
Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 5 âm vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc.

TỰ LUẬN:
Hãy viết cảm nhận của em về bài hát “ Bóng dáng một ngôi trường” (Viết dưới 50 từ)

...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................Trường THCS Nguyễn Du Đề kiểm tra 45 phút
Họ và tên:...................................................... Môn: Âm nhạc lớp 9
Lớp:....................................................................

Đề: 2
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.
(Khoanh tròn vào một chữ cái có câu trả lời đúng.)
Nhạc sĩ Trai – Cốp – Xki là người nước nào?
Nga
Đức
Việt Nam
Ba Lan
Câu hát “...làm ta xao xuyến nhớ đến bây giờ.” Có trong bài hát nào?
Cây sáo
Nụ cười
Bóng dáng một ngôi trường
Trong các quãng sau, quãng nào là quãng 7?
Hợp âm là gì?
Là sự kết hợp các nốt nhạc được xếp chồng lên nhau theo quãng 3
Là sự kết hợp các nốt nhạc được xếp chồng lên nhau theo quãng 5
Là sự kết hợp các nốt nhạc được xếp chồng lên nhau theo quãng 4
Là sự kết hợp các nốt nhạc được xếp chồng lên nhau theo quãng 2
Bài hát nào là ca khúc phổ thơ?
Hạt gạo làng ta
Nụ cười
Bóng dáng một ngôi trường
Đây là câu nhạc mở đầu của bài TĐN nào?Nghệ sĩ với cây đàn
Cây sáo
Quãng là gì?
Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 3 âm vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc.
Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 4 âm vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc.
Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 2 âm vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc.
Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 5 âm vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc.
Bài hát “ Bóng dáng một ngôi trường do nhạc sĩ nào sáng tác?
Phạm Tuyên
Hoàng Lân
Trịnh Công Sơn
Nguyễn Hải

Người Nga đã làm gì để tưởng nhớ đến nhạc sĩ Trai – Cốp - Xki
Bốn năm 1 lần tổ chức cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Trai – Cốp - Xki
Xây dựng nhạc viên lớn nhất nước Nga mang tên Trai – Cốp – Xki tại Mác Xcơ Va
Xây dựng viện bảo tàng Trai – Cốp – Xki tại thành phố Xanh Pê Téc Pua
Cả 3 đáp án trên đều đúng
Bản nhạc viết ở giọng mi thứ