dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề kiểm tra học kỳ II môn lịch sử 8 mien phi,tai lieu Đề kiểm tra học kỳ II môn lịch sử 8 mien phi,bai giang Đề kiểm tra học kỳ II môn lịch sử 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/14/2015 9:18:27 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ YÊN BÁI
TRƯỜNG THCS TÂN THỊNH

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ 8 HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2014 – 2015
Thời gian làm bài 45’
Ma trận đề

Mức độ

Nội dung
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG

CỘNG


TN
TL
TN
TL
THẤP
CAO


Chủ đề
1
Hiệp ước

Hiệp ước Nhâm tuất


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

 Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ : 20%
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ : 20%

Chủ đề
2
K/n Hương Khê
- Diễn biến
K/n Hương Khê
- G.thích là cuộc K/n tiêu biểu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %Số câu: 1/2
Số điểm: 3
Tỉ lệ : 30%
Số câu: 1/2
Số điểm: 2
Tỉ lệ : 20%

Số câu: 1
Số điểm: 5
Tỉ lệ : 50%

Chủ đề
3
C/sách KT, VH, GDC/sách KT, VH, GD của TDP cuối TK XIX đầu XX
Và ảnh hưởng của nó
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ : 30%


Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ : 30%

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ : 20%

Số câu: 1,5
Số điểm: 6
Tỉ lệ : 60%
Số câu: 1/2
Số điểm: 2
Tỉ lệ : 20%

Số câu: 3
Sốđiểm:10
Tỉ lệ : 100%


Đề bài
Câu 1: 2 điểm
- Trình bày nội dung hiệp ước Nhâm tuất (1862)?
Câu 2: 5 điểm
- Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê?
- Cho biết vì sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?
Câu 3: 3 điểm
- Nêu những chính sách kinh tế, văn hóa giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và những ảnh hưởng của nó tới tình hình xã hội Việt Nam?

Đáp án:
Câu 1: 2 điểm
Nội dung hiệp ước Nhâm tuất (1862):
- Triều đình Huế thừa nhận quyền cai quản của TDP ở ba tỉnh miền Đông Nam kỳ và đảo Côn Lôn.
- Mở 3 cửa biển cho Pháp vào buôn bán
- Cho người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền bá đạo
- Bồi thường phí chiến tranh cho Pháp.
Câu 2: 5 điểm
* Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895)
- Lãnh đạo là Phan Đình Phùng và Cao Thắng
+ Giai đoạn 1: 1885-1888
- Xây dựng căn cứ và chuẩn bị lực lượng rèn đúc vũ khí
+ Giai đoạn 2: 1888-1895
- Nghĩa quân dựa vào rừng núi hiểm trở tiến công địch đã đẩy lùi nhiều
cuộc càn quét của địch.
- Thực dân Pháp tập trung binh lực bao vây, cô lập nghĩa quân và tấn công vào căn cứ
Ngàn Trươi.
- Ngày 28/12/1895 Phan Đình Phùng hi sinh, nghĩa quân tan rã
* Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương vì kéo dài nhất, quy mô rộng lớn, tính chất ác liệt, chiến đấu cam go chống Pháp và triều đình phong kiến, lập nhiều chiến công đã gây nhiều tổn thất cho TDP.
Câu 3: 3 điểm
Những chính sách kinh tế, văn hóa giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX:
* Chính sách kinh tế:
- Nông nghiệp: cướp đạt ruộng đất
- Công nghiệp: khai thác mỏ, xuất khẩu kiếm lời
- Thương nghiệp: độc chiếm thị trường mua bán hàng hóa, nguyên liệu,
thu thuế.
* Chính sách văn hóa giáo dục:
- Thông qua giáo dục phong kiến, TDP muốn tạo ra một lớp người chỉ
biết phục tùng
- Triệt để sử dụng phong kiến Nam triều, dùng người Việt, trị người Việt
- Kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt để dễ bề