dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn 7 mien phi,tai lieu Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn 7 mien phi,bai giang Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/14/2015 9:20:39 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 30
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ YÊN BÁI
TRƯỜNG THCS TÂN THỊNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 -2015
MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút
I. MA TRẬN ĐỀ
Mức độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng
Chủ đề 1
Văn bản
Tục ngữ
Thuộc tục ngữ về con người và xã hội


3
2,75
27,5%


Sống chết mặc bay


Hiểu giá trị nội dung nghệ thuật văn bản
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Nhận biết văn bản, tên tác giả, phương thức biểu đạt
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1.75
17,5%
1
1.0
10%
Chủ đề 2 Tiếng Việt
- Câu rút gọn
- Liệt kê
- Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

-Xác định câu rút gọn và thành phần rút gọn
-Xác định phép liệt kê
- Xác định thành phần mở rộng trong câu


3
2,25
22,5%

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

3
2.25
22,5%Chủ đề 3
Tập làm văn: Nghị luận giải thích


Viết bài văn giải thích về một vấn đề rút ra từ câu tục ngữ

1
5.0
50%

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1
5.0
50%


Tổng số câu
Tổng số điểm
2
1,75
17,5%
4
3,25
32,5%
1
5.0
50%
7
10,0
100%ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút

I. VĂN - TIẾNG VIỆT: (5.0 điểm)
Câu 1: (1.0 điểm) Chép nguyên văn hai câu tục ngữ về con người và xã hội mà em đã học trong chương trình ngữ văn 7, HKII?
Câu 2: (1.0 điểm) Nêu giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm “Sống chết mặc bay” - Phạm Duy Tốn?
Câu 3: (3.0 điểm) Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :
“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.”
Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Và được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? (0.75 điểm)
Xác định các câu rút gọn có trong đoạn trích và cho biết rút gọn thành phần nào? (1.0 điểm)
Xác định phép liệt kê được sử dụng trong đoạn trích ? (0.5 điểm)
Tìm cụm chủ - vị dùng để mở rộng câu và phân tích cụ thể mở rộng thành phần gì trong câu sau ? (0.75 điểm)
“Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày.”
II. TẬP LÀM VĂN: (5.0 điểm)
Viết một bài văn nghị luận giải thích câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách”.KIỂM TRA HỌC KÌ II
HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7
( Hướng dẫn chấm có 02 trang)

I. VĂN - TIẾNG VIỆT: (5.0 điểm)
Câu 1: (1.0 điểm)
Học sinh chép chính xác hai câu tục ngữ theo đúng chủ đề. Mỗi câu đúng. đạt 0.5 điểm.
Câu 2: (1.0 điểm)
- Học sinh nêu đúng giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm. đạt 1.0 điểm
- Nêu đúng mỗi ý. đạt 0.5 điểm
+ Giá trị nội dung: Sống chết mặc bay đã lên án gay gắt tên quan phủ “lòng lang dạ thú” và bày tỏ niềm thương cảm trước cảnh “nghìn sầu muôn thảm