dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề kiểm tra HK II môn Lịch sử năm 2015 - 2016 mien phi,tai lieu đề kiểm tra HK II môn Lịch sử năm 2015 - 2016 mien phi,bai giang đề kiểm tra HK II môn Lịch sử năm 2015 - 2016 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/25/2016 4:45:14 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG PTDTBT THCS TÀ HỘC HOÀ XÃ NAM
TỔ: VĂN – SỬ -do-phúc


MA TRẬN ĐỀ TRA KÌ II 2015 - 2016
MÔN: LỊCH SỬ 7
Thời gian: 45 phút


Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Phong trào Tây Sơn

Trình bày diễn biến trận Rạch Gầm - Xoài Mút.


Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết kỉ Dậu

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu : 1
Số điểm: (2đ)
Tỉ lệ: 20%
Số câu : 1
Số điểm: (2đ)
Tỉ lệ: 20%

Số câu : 2
Số điểm: 4đ
Tỉ lệ:40%

Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX
Hãy trình bày sự phát triển của văn học và những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX.
Vì sao văn học thời kì này lại phát triển cao?
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 1/2
Số điểm:(3đ)
Tỉ lệ: 30%
Số câu:1/2
Số điểm: (1đ)
Tỉ lệ: 10%

Số câu: 1
Số điểm:(4đ)
Tỉ lệ: 40%

Khởi nghĩa Lam Sơn


Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:


Số câu: 1
Số điểm: (2đ)
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 1
Số điểm:(2đ)
Tỉ lệ: 20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1 + 1/2
Số điểm: (5đ)
Tỉ lệ: 50 %
Số câu: 1+1/2
Số điểm: (3đ)
Tỉ lệ: 30 %
Số câu: 1
Số điểm: (2 đ)
Tỉ lệ: 20%

Số câu: 4
Sốđiểm:10đ
Tỉ lệ: 100 %TRƯỜNG PTDTBT THCS TÀ HỘC HOÀ XÃ NAM
TỔ: VĂN – SỬ -do-phúcĐỀ TRA KÌ II 2015 - 2016
MÔN: LỊCH SỬ 7
Thời gian: 45 phút


Câu 1: Trình bày diễn biến trận Rạch Gầm - Xoài Mút (1785) (2đ)
Câu 2: Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết kỉ Dậu?(2đ)
Câu 3: Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? (2 đ)
Câu 4: Hãy trình bày sự phát triển của văn học và những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. Vì sao văn học thời kì này lại phát triển đạt đến đỉnh cao ? (4đ)TRƯỜNG PTDTBT THCS TÀ HỘC HOÀ XÃ NAM
TỔ: VĂN – SỬ -do-phúc


TRA II
2015 - 2016
Môn: Lịch sử 7


CÂU
TRẢ LỜI
ĐIỂM

1
* Diễn biến trận Rạch Gầm -Xoài Mút.
- Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm, năm 1784, hơn 5 vạn quân thủy, bộ Xiêm đã kéo vào thành chiếm miền Tây Gia Định (các tỉnh miền Tây Nam Bộ) và gây nhiều tội ác đối với nhân dân.
- Tháng 1/1785, Nguyễn Huệ kéo quân vào Gia Định và bố trí trận địa ở khúc sông Tiền, đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút (Châu Thành – Tiền Giang) để nhử quân địch.
- Quân Xiêm bị tấn công bất ngờ nên bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn vài nghìn tên sống sót theo đường bộ chạy về nước. Nguyễn Ánh thoát chết sang Xiêm lưu vong.0.5đ

0.5đ


2
- Vì quân Thanh mới chiếm được Thăng Long dễ dàng nên còn chủ quan, kiêu ngạo
- Vào dịp tết quân Thanh lơ là lo ăn chơi không đề phòng
1đ3
- Nguyên nhân thắng lợi
+ Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất, quyết tâm