dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ KIỂM TRA GKII LỚP 1 mien phi,tai lieu ĐỀ KIỂM TRA GKII LỚP 1 mien phi,bai giang ĐỀ KIỂM TRA GKII LỚP 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/18/2013 2:22:06 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 83
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường TH Ninh Bình ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II- Năm Học 2012-2013
Tên:……………………………Lớp:…….. Môn Toán 1
Ngày kiểm tra: 7h ngày 20/03/2013
1.Đặt tính rồi tính
12 + 7 16 – 5 15 + 0 19 - 7 13 + 6 18 – 0
....................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Tính:
17 – 5 + 2 = 15 + 2 – 1 =


3. Điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu:


19
6
2
1
7
3


134.- Khoanh vào số lớn nhất: 14, 17, 11, 15, 12
- Khoanh vào số bé nhất : 13, 18, 12, 16, 10

5. Trong vườn có 20 cây chuối, bố trồng thêm 10 cây chuối nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Trường TH Ninh Bình ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II- Năm Học 2012-2013
Tên:……………………………Lớp:…….. Môn Tiếng Việt 1( Phần đọc)
Ngày kiểm tra: 7h ngày 19/03/2013

Đọc thành tiếng các vần sau:
oac, uât, oang, uông, oay.
Đọc thành tiếng các từ ngữ sau:
Mùa xuân, tổ quốc, mênh mông
Cù lao Tràm, vịnh Hạ Long.
Đọc thành tiếng các câu sau:
Đầu trời ngất đỉnh Hà Giang
Cà Mau mũi đất mỡ màng phù sa.
Trường Sơn: chí lớn ông cha
Cửu Long: lòng mẹ bao la sóng trào.
Nối ô chữ cho thích hợp:
Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:
- im hay iêm : gỗ l…………….., que d………………
- ong hay ông : quả b…ù……… , hoa h...ø……….
Trường TH Ninh Bình ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA KỲ II
Năm học:2012-2013
Môn : Tiếng Việt 1 ( Phần Viết)
Ngày kiểm tra: 19/03/2013.

NỘI DUNG KIỂM TRA:
Sau khi kiểm tra xong phần đọc, GV tiến hành cho HS kiểm tra trên giấy đã chuẩn bị trước trong khoảng thời gian 25 phút.
1) Vần: ia , oe , oan , uya , uân .
2) Từ ngữ:
uỷ ban , vành khuyên, trường học , vinh quang .
3) Câu:
cô dạy em tập viết
gió đưa thoảng hương nhài
nắng ghé vào cửa lớp
xem chúng em học bài.

I/ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM TIẾNG VIỆT 1 (Phần viết) (10 điểm):
1) Vần (2 điểm)
- Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,4 điểm/vần.
- Viết sai hoặc không viết được: không cho điểm.
2) Từ ngữ (4 điểm)
- Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm/từ ngữ
- Viết không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,5 điểm /từ ngữ
- Viết sai hoặc không viết được: không cho điểm
3) Câu ( 4 điểm)
- Viết đúng các từ ngữ trong câu, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm/dòng thơ.
- Viết không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,5 điểm/dòng thơ.
- Viết sai hoặc không viết được: không cho điểm.
Điểm toàn bài của từng bài kiểm tra đọc, bài kiểm tra viết được làm tròn theo hướng dẫn tại mục 3 - công văn số: 1222/GDTH ngày 17/9/2002 của Sở Giáo dục – Đào tạo Khánh Hòa. Điểm kiểm tra môn Tiếng Việt là điểm trung bình cộng của hai bài kiểm tra đọc và kiểm tra viết (làm tròn 0,5 lên 1 điểm)
II-HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM TIẾNG VIỆT 1 ( Phần đọc): 10điểm.
a/ (2 điểm): Đọc đúng, to, rõ ràng, bảo đảm thời gian: 0,4đ/vần
Đọc sai hoặc không đọc được( dừng quá 5 giây/từ ngữ): không được điểm.
b/ (2điểm) Đọc đúng, to, rõ ràng, bảo đảm thời gian: 0,4đ/từ ngữ
Đọc sai hoặc không đọc được( dừng quá 5 giây/từ ngữ): không được điểm.
c/ (2điểm) Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy: 0,4đ/dòng
Đọc sai hoặc không đọc được( dừng quá 5 giây/từ ngữ): không được điểm.
d/ (2điểm) Đọc hiểu và nối đúng: khoảng 0,7đ/cặp từ
e/ (2điểm)