dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề kiểm tra giữa học kì 1 mien phi,tai lieu đề kiểm tra giữa học kì 1 mien phi,bai giang đề kiểm tra giữa học kì 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/5/2012 8:36:34 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường Tiểu học Ngũ Hùng BÀI KIỂM TRA
Lớp:............................................... TOÁN – đề 6
Họ và tên:...................................... THỜI GIAN: ..............


Câu 1: Điền số thích hợpvào ô trống:
1 + = 3 + 3 = 5 + 2 = 7 + 0 = 6

Câu 2: Số?
+ 1 + 2 + 1 - 2

Câu 3: Điền dấu ( +; - ) thích hợp vào chỗ chấm:

2 ... 1 = 3 3 ... 2 = 5 4 ... 2 = 2 6 ... 2 = 4

Câu 4: Tính:
3 3 6 8
+ + - -
2 5 3 2
... ... ... ...
Câu 5 : Tính:
6 – 4 – 1 = ... 4 – 2 – 1 = ...
5 – 3 – 1 = ... 8 – 2 – 3 = ...

Câu 6: Điền dấu ( <, > , =)

3 – 1 3 3 - 1 3 - 2

2 + 3 6 2 + 2 + 3 8

Câu 7: Số?
5 = 1 + ... + ... 8 = 1 + ... + ...
6 = 2 + ... + ... 9 = 2 + ... + ...
7 = 3 + ... + ... 10 = 4 + .... + ...

Câu 8 : Điền vào chỗ chấm:
Hình bên có :
.... hình vuông.
.... hình tam giác.
.... hình tròn.

Giáo viên coi, chấm:............................