dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề kiểm tra Địa lí 45' hk2 mien phi,tai lieu Đề kiểm tra Địa lí 45' hk2 mien phi,bai giang Đề kiểm tra Địa lí 45' hk2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/17/2012 10:58:12 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN ĐỊA LÍ 7
THỜI GIAN : 45 PHÚT


I. Trắc nghiệm :(3đ)
Câu 1. Khoanh tròn vào đầu câu những nhận định đúng đưới đây (1đ)
Dãy núi coocdie là dãy núi cao và đồ sộ nhất Nam Mĩ.
Quần đảo angti là một vòng cung đảo
Phía tây Nam Mĩ là miền núi trẻ Andet
Trung tâm Nam Mĩ có các sơn nguyên rộng lớn
Câu 2.Điền vào chỗ trống để có kiến thức đúng (1đ)
Dân cư Trung và Nam Mĩ phân bố………………………..chủ yếu tập trung ở ven biển, cửa sông và trên các cao nguyên, thưa thớt ở các vùng sâu trong …………………..
Câu 3. Chọn ý nối cho phù hợp (1đ)

A
BEo đất Trng Mĩ
Quần đảo Angti


Gồm vô số đảo quanh biển Caribe
Có đường chí tuyến Bắc đi qua
Nhiều bồn địa rộng lớn
Nơi có nhiều núi lửaII. Tự luận :(7đ)
Câu 1 : Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng Amazon ? (2,5đ)
Câu 2 : Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ ? (2,5đ)
Câu 3 : Dựa vào bảng số liệu dưới đây. Hãy tính thu nhập bình quân theo đầu người (USD/Người) của các nước nêu trên (2đ)
Tên nước
Dân số (triệu người)
GDP (triệu USD)

Canada
Hoaky
Mehico
Aicap
31
288
99,6
698
677178
10171400
617817
97545