dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề kiểm tra Địa lí 45' hk1 mien phi,tai lieu Đề kiểm tra Địa lí 45' hk1 mien phi,bai giang Đề kiểm tra Địa lí 45' hk1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/17/2012 10:57:09 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN ĐỊA LÝ 7

1. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất. (2đ)
1.1. Đặc điểm lượng mưa của kiểu môi trường xích đạo ẩm.
A. Lượng mưa trung bình 1500 – 2500 mm mưa quanh năm
B. Lượng mưa trung bình 500 – 1000 mm mưa theo mùa
C. Lượng mưa trung bình 100 – 1500 mm mưa vào mùa hạ
1.2. Đâu là đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới
A. Nhiệt độ cao quanh năm, mưa nhiều quanh năm
B. Nhiệt độ cao quanh năm, có 1 mùa khô hạn
C. Nhiệt độ cao quanh năm, nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió
1.3. Vị trí đới nóng nằm trong khoảng:
A. Từ chí tuyến Bắc – chí tuyến Nam
B. Từ xích đạo đến 50N
C. Từ 5 độ N đến 50B
1.4. Đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm là:
A. Nhiệt độ cao, mưa nhiều, độ ẩm không khí trên 80%
B. Nhiệt độ dưới 200C, mưa theo mùa
C. Nhiệt độ trên 200C, có một mùa khô kéo dài
Câu 2 : Ghép cột A với cột B sao cho tương ứng (1.5đ)


Côt A chủng tộc

Nối


Cột B (vùng phân bố chủ yếu)

1. Môn – gô – lô – it

a. Châu Mĩ

2. Ơ – rô – pê – ô it

b. Châu Phi

3. Nê – grô – it

c. Châu Á


Câu 3. Xác định các câu sau đúng hay sai. (1.5đ)
3.1. Đới nóng là nơi thưa thớt dân cư
3.2. Rừng ở môi trường xích đạo ẩm thường xanh tốt quanh năm và có nhiều tầng.
3.3. Ở môi trường nhiệt đới có mùa khô kéo dài từ 3 – 9 tháng.

2.TỰ LUẬN
Câu 4 : Dân số tăng quá nhanh gây sức ép như thế nào tới tài nguyên môi trường và kinh tế - xã hội.
Câu 5 : Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở môi trường nhiệt đới gió mùa gặp những thuận lợi khó khăn gì? Hướng khắc phục. (2đ)
Câu 6 : Cho biểu đồ khí hậu sau. Hãy xác định đó là biểu đồ khí hậu thuộc kiểu môi trường nào của đới nóng (coa giải thích) (2đ)