dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề kiểm tra cuối kỳ môn GDCD 6 theo mô hình Trường học mới (VNEN) mien phi,tai lieu Đề kiểm tra cuối kỳ môn GDCD 6 theo mô hình Trường học mới (VNEN) mien phi,bai giang Đề kiểm tra cuối kỳ môn GDCD 6 theo mô hình Trường học mới (VNEN) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/12/2016 11:23:21 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Họ và tên: ............................................. Ngày...... Tháng 4 năm 2016
Lớp:................
KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN GDCD 6
Thời gian làm bài: 45 phút.

Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm).
Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những đáp án đúng:
Câu 1: Nhóm quyền nào dưới đây thuộc quyền trẻ em:
Nhóm quyền sống còn.
B. Nhóm quyền bảo vệ.
C. Nhóm quyền phát triển và nhóm quyền tham gia.
D. Nhóm quyền hưởng thụ.
Câu 2: Biểu hiện nào thể hiện quyền trẻ em được thực hiện tốt
Trẻ em đến tuổi được đi học.
Được tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài
Bắt trẻ em làm những việc nặng nhọc không phù hợp với lứa tuổi.
Trẻ em lang thang cơ nhỡ được Nhà nước và xã hội giúp đỡ.
Câu 3: Theo em, với mỗi người việc học tập có ý nghĩa như thể nào?
A. Học tập có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
B. Học tập cho chúng ta kiến thức.
C. Không có ý nghĩa lớn.
D. Học tập giúp chúng ta phát triển toàn diện, trở thành công dân có ích cho xã hội.
Câu 4: Khoanh tròn vào chữ cái em cho là sai
Công dân có quyền không bị ai xâm phạm về thân thể
Chỉ cần giữ tính mạng cho mình, người khác thì kệ họ.
Bênh vực bạn khi bạn bị bắt nạt
Chỉ chăm chú học tập ngoài ra không làm bất cứ việc gì.
Vu oan cho người khác để trả thù.
Báo cho thầy, cô giáo biết về bạn bỏ học đi chơi.
Phần II: Tự luận (7 điểm).
Câu 1: (3 điểm)
“Sơn và Thuỷ là học sinh lớp 6C ngồi cạnh nhau. Một hôm, Sơn bị mất chiếc bút máy rất đẹp vừa mua. Tìm mãi không thấy, Sơn đổ tội cho Thuỷ lấy cắp. Thuỷ và Sơn to tiếng, tức quá Thuỷ đã xông vào đánh Sơn chảy cả máu mũi”. a. Em có nhận xét gì về cách ứng xử của hai bạn? b. Nếu là một trong hai bạn, em sẽ xử sự như thế nào? c. Nếu là bạn cùng lớp của Sơn và Thuỷ thì em sẽ làm gì? d. Hậu quả mà hai bạn phải gánh chịu là gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: (2điểm): em hãy tự đánh giá bản thân về việc thực hiện quyền và bổn phận của mình đối với cha, mẹ, thầy cô giáo. Em phải làm gì để phát huy những điều tốt và khắc phục những điều chưa tốt của em:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3 ( 2 điểm): Nếu được quyền ước mơ 3 điều cho trẻ em trên toàn thế giới, em sẽ ước những gì? Hãy giải thích lý do vì sao em lại ước như vậy? Em sẽ hành động như thế nào để thực hiện ước mơ ấy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................................