dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề kiểm tra bài viết số 3 khối 10 có ma trận mien phi,tai lieu Đề kiểm tra bài viết số 3 khối 10 có ma trận mien phi,bai giang Đề kiểm tra bài viết số 3 khối 10 có ma trận mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/14/2016 3:00:19 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 20
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ BÀI VIẾT SỐ III (Nghị luận xã hội)
TỔ NGỮ VĂN Khối 10 (Học sinh làm bài ở nhà)
Năm học: 2016 -2017
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
1. Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình môn Ngữ văn lớp 10.
2. Khảo sát, bao quát một số nội dung kiến thức, kĩ năng trọng tâm của chương trình Ngữ văn 10 với nội dung quan trọng: Làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức tự luận
Cụ thể: Đề kiểm tra nhằm đánh giá trình độ học sinh theo các chuẩn sau:
- Làm văn: Làm bài nghị luận xã hội
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
Tự luận
Cách tổ chức kiểm tra: (Học sinh làm bài ở nhà)
III. THIẾT LẬP MA TRẬN:
Liệt kê các Chuẩn KTKN của chương trình Ngữ văn 10 học kì 1.
Chọn các nội dung cần đánh giá
Thực hiện các bước thiết lập ma trận.
Xác định khung ma trận.

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Mức độ

Chủ đề
Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Cộng


TL
TL
TL
TL


- Đọc hiểu
-Ngữ liệu: (SGK, ngoài SGK…)

-Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa; ca dao hài hước


-Xác định các phương thức biểu đạt, thao tác lập luận, BPTT…

(2.0 điểm)


- Ý nghĩa, tác dụng của những vấn đề nêu ra.


(2.0 điểm)
 Làm văn:
Nghị luận xã hội về một một tư tưởng đạo lý hoặc một hiện tượng đời sống.
-Nhận biết về một tư tưởng đạo lý.(Lòng tự trọng; biết ơn; khiêm nhường;…)
-Hiểu về một tư tưởng đạo lý.
-Xác định vấn đề cần nghị luận.
Ý nghĩaVận dụng kiến thức, kĩ năng để làm bài văn nghị luận xã hội.

10 đ=
100%

Nghị luận xã hội
Về một hiện tượng đời sống
Nhận biết về một hiện tượng đời sống phổ biến, quan trọng
-Gian lận trong thi cử
- An toàn giao thông
-Bạo lực học đường;….


( 1.0đ)
Hiểu về một hiện tượng đời sống

( 1.0đ)
Xác định vấn đề cần nghị luận; ý nghĩa của vấn đề
Vận dụng kiến thức, KN để làm bài:
( 3.0 đ)
Mở rộng vấn đề( 1.0đ)

(10.0 đ)


Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

3.0 điểm
( 20 %)

3.0 điểm
( 35%)

3,0 điểm
(35%)

1.0 điểm
( 10%)

10 điểm
100%SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3 HKI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Môn: Ngữ văn, lớp 10 TỔ: Ngữ văn Mã đề :................ (Hình thức: Tự luận)

I. Đọc – hiểu: (3,0 điểm)
Đọc bài ca dao sau và trả lời câu hỏi:
Muối ba năm muối đang còn nặm,
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
Đôi ta nghĩa nặng tình dày
Có xa nhau đi nữa cũng ba van sáu ngàn ngày mới xa.
(Ca dao)
Câu 1(1,0đ): Bài ca dao trên sử dụng thể thơ gì? Ý nghĩa của cách sử dụng thể thơ đó?
Câu 2 (1,0đ): Nêu ý nghĩa biểu tượng của muối – gừng?
Câu 3 (1,0đ): Giá trị biểu cảm của hình ảnh muối – gừng trong bài ca dao?
II. Làm văn(7 điểm):
Anh (chị) hãy Trình bày suy nghĩ về câu danh ngôn:
“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học”HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM