dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Kiểm tra 45 phút tin 7 tiết 23 mien phi,tai lieu Đề Kiểm tra 45 phút tin 7 tiết 23 mien phi,bai giang Đề Kiểm tra 45 phút tin 7 tiết 23 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/12/2016 4:09:24 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 14
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường THCS TT Văn Giang
Họ và tên:……………………… Thứ…...ngày …..tháng….năm 2016
Lớp :……………
Kiểm tra: 45 phút
Môn: Tin học 7
Điểm Lời phê của cô giáo
Đề bài:
I. Trắc nghiệm:(4 điểm )Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng.
Câu 1: Biểu tượng của chương trình Microsoft Excel là biểu tượng :

A. B. C. D.

Câu 2: Khi mở một bảng tính mới em thường thấy có:
A. Một trang B. Ba trang C. Hai trang D. Bốn trang
Câu 3: Câu nào sau đây là sai:
A. Miền làm việc chính của bảng tính gồm các cột và các dòng.
B. Vùng giao nhau giữa cột và dòng là ô tính dùng để chứa dữ liệu
C. Địa chỉ của một ô tính và cặp tên cột và tên hang nằm trên đó
D. Tất cả các ‎ trên đều sai
Câu 4: Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?
A.Tính tổng của ô A5 và ô A10 C.Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10
B.Tính tổng từ ô A5 đến ô A10 D.Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến ô A10
Câu 5: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô H2 và I2 , sau đó nhân với giá trị trong ô G2. Công thức nào sau đây là đúng:
A. =G2(H2+I2) B. G2*H2+I2 C. =G2*(H2+I2) D. G2*(H2+I2)
Câu 6: Trong hình dưới đây, địa chỉ khối nào đúng ?

A. B3,G6 B. B3:G6 C. B3;G6 D. B3(G
Câu 7: Để sửa dữ liệu ta:
A. Nháy đúp chuột trái vào ô cần sửa. C. Nháy nút chuột trái
B. Nháy đúp chuột phải vào ô cần sửa D. Nháy nút chuột phải
Câu 8: Cách nhanh nhất để khởi động Microsoft Excel là:
A. Nháy Start ( Microsoft Excel
B. Nháy đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Excel trên màn hình nền
C. Nháy chuột trên màn hình nền
D. Cả a và b đều đúng
Câu 9: Trong chương trình bảng tính có công cụ để thực hiện tính toán theo công thức đã được định nghĩa sẵn. Các công cụ đó chính là:
A. Định dạng B. Hàm C. Chú thích D. Phương trình
Câu 10: Thanh công thức của Excel dùng để:
Nhập địa chỉ ô đang được chọn C. Hiển thị công thức
Nhập và hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính D. Xử lý dữ liệu
Câu 11: Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:
A. Dữ liệu kiểu số mặc nhiên căn lề trái trong ô
B. Dữ liệu kiểu số mặc nhiên căn lề phải trong ô
C. Dữ liệu kiểu ký tự mặc nhiên căn lề trái trong ô
D. Câu B và C đúng
Câu 12: Cho biết kết quả của hàm =Average(4,10,13)?
A. 30 B. 9 C. 13 D. 4
Câu 13: Ô B5 là ô nằm ở vị trí:
A. Ô đó có chứa dữ liệu B5 B. Hàng B cột 5
C. Hàng 5 cột B D. Từ hàng 1 đến hàng 5 và cột A.
Câu 14: Giả sử trong các ô từ A1 đến A10 có các giá trị tương ứng từ 1 đến 10, hàm =SUM(A1,A2,A6) sẽ cho kết quả như thế nào?
A. 55 B. 43 C. 9 D. Không thực hiện được
Câu 15: Khi bảng tính đã đựợc lưu ít nhất một lần ( đã có tên) ta muốn lưu với tên khác thì:
A. FileOpen B. Fileexit C. File Save D. FileSave as
Câu 16: Giả sử ô A2 có giá trị 5, ô B8 có giá trị 27. Tính giá trị ô E2, biết rằng
E2 = MIN(A2,B8)
A. 30 B. 27 C. 34 D. 5
II. Tự luận : ( 6 điểm )
Bài 1 (3 điểm): Cho trang tính có nội dung sau:

B
C
D
E
F
G

1
Họ và tên
Toán
Văn
Anh
Tổng số điểm
Điểm trung