dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de kiem tra 1 tiet hoc ky 1 mien phi,tai lieu de kiem tra 1 tiet hoc ky 1 mien phi,bai giang de kiem tra 1 tiet hoc ky 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/28/2012 8:16:43 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 207
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MA TRẬN ĐỀ

Chủ đề (nội dung)/mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

Khí quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển
Khái niệm sinh quyển và giới hạn của sinh quyển.
- Trình bày vào các ngày dao động thủy lớn nhất, nhỏ nhất, ở Trái Đất sẽ thấy Mặt Trăng như thế nào?
- ảnh hưởng của sinh vật đến quá trình hình thành đất.
Tỉ lệ: 30% TSĐ: 3 điểm
Tỉ lệ: 33% TSĐ:
1 điểm
Tỉ lệ: 67% TSĐ:
2 điểmQuy luật địa đới và phi địa đới
Khái niệm và nguyên nhân tạo nên quy luật địa đới.
Tỉ lệ: 10% TSĐ: 1 điểm
Tỉ lệ: 100% TSĐ:
1 điểm
Địa lí dân cư

Hiểu tình hình tăng dân số sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XHNhững thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉ lệ: 20% TSĐ: 2 điểm

Tỉ lệ: 67% TSĐ:
2 điểm

Tỉ lệ: 33% TSĐ: 1điểm

Cơ cấu kinh tế


Vẽ biểu đồ. Nhận xét sự chuyển dịch các ngành KT


Tỉ lệ: 20% TSĐ: 3 điểm


Tỉ lệ: 100% TSĐ : 3 điểm


Tổng điểm: Tỉ lệ: 100%, số điểm: 10 điểm
Tỉ lệ: 20% số điểm: 2 điểm
Tỉ lệ: 40%; số điểm: 4 điểm
Tỉ lệ: 30% số điểm: 3 điểm
Tỉ lệ: 10% TSĐ: 1điểm


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 NĂM HỌC 2011 – 2012
(Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đề)
……………….((..((………………

Câu 1: (3 điểm)
Trình bày khái niệm sinh quyển và giới hạn của sinh quyển?
Hãy cho biết vào các ngày dao động thủy triều lớn nhất và nhỏ nhất thì vị trí Mặt Trăng như thế nào?
c. Sinh vật ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất như thế nào?
Câu 2: (2 điểm)
Hãy nêu hậu quả của sự gia tăng dân số quá nhanh và sự phát triển dân số không hợp lí của các nước đang phát triển?
Câu 3: (3 điểm): Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế của Việt Nam 1995 – 2007
(đơn vị: %)
Khu vực kinh tế
1995
2007

Nông-lâm-ngư nghiệp
27.2
20.3

Công nghiệp-xây dựng
28.8
41.5

Dịch vụ
44
38.2

 Vẽ biểu đồ hình tròn về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta năm 1995- 2007. Rút ra nhận xét.
Câu 4: (2 điểm)
a. Khái niệm về quy luật địa đới?
b. Những thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ đối với phát triển kinh tế - xã hội?ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10
……………….((..((………………

Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
(3đ)
a. Khái niệm sinh quyển và giới hạn của sinh quyển:
+ Khái niệm: Là quyển chứa toàn bộ sinh vật sinh sống.
+ Giới hạn của sinh quyển: gồm toàn bộ thủy quyển, phần thấp của khí quyển, lớp phủ thổ nhưỡng và lớp vỏ phong hóa.
b. Vào các ngày dao động thủy triều lớn nhất và nhỏ nhất thì vị trí Mặt Trăng:
+ Vào các ngày dao động thủy triều lớn nhất thì vị trí Mặt Trăng nằm thẳng hàng với Trái Đất và Mặt trời.
+ Vào các ngày dao động thủy triều nhỏ nhất thì vị trí Mặt Trăng nằm vuông góc với Trái Đất và Mặt trời.
c. Sinh vật ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất:
+ Thực vật: Cung cấp vật chất hữư cơ cho đất, phá hủy đá. Động vật: làm thay đổi tính chất của đất.
+ Vi sinh vật: Phân giải xác vật chất hữu cơ và tổng hợp thành mùn.

0.5đ

0.5đ


0.5đ

0.5đ


0.5đ

0.5đ


Câu 2 (2đ