dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de kiem tra 1 tiet dia ly HK 1 mien phi,tai lieu de kiem tra 1 tiet dia ly HK 1 mien phi,bai giang de kiem tra 1 tiet dia ly HK 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2010 7:36:20 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường THCS :………………………
Họ và Tên :…………………………..
Lớp :……….. Số TT:………..
KIỂM TRA HỌC KỲ I ( 2010 –2011
MÔN : ĐỊA LÝ 7
Thời gian làm bài : 45 phút
Số Thứ tự
Bài thiI.Trắc nghiệm :(4 điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng .
Câu 1: Dân số đới nóng chiếm bao nhiêu(%) dân số thế giới:
A. Gần 40% B. Gần 50% C. Hơn 75% D. Hơn 35%
Câu 2: Môi trường đới nóng nằm trong khoảng:
A. Từ vòng cực đến cực ở hai bán cầu B. Từ Xích đạo đến vòng cực ở hai bán cầu C. Từ chí tuyến đến vòng cực ở hai bán cầu D. Từ Xích đạo đến chí tuyến ở hai bán cầu
Câu 3: “Rừng rậm xanh quanh năm” là loại rừng chính thuộc:
A. Môi trường Xích đạo ẩm B. Môi trường Nhiệt đới
C. Môi trường Nhiệt đới gió mùa D. Môi trường hoang mạc
Câu 4: Nước ta nằm trong môi trường nào?
A. Nhiệt đới B. Xích đạo ẩm C. Hoang mạc D.Nhiệt đới gió mùa
Câu 5: Chủng tộc ơrôpêôit tập trung sinh sống ở đâu?
A. Châu phi
B. Châu Á
C. Châu Aâu
D. Châu Úc

Câu 6: Đặc điểm của môi trường nhiệt đới là:(0,5điểm)
Nóng, mưa nhiều quanh năm.
Nóng, mưa tập trung theo mùa.
Nóng,càng gần 2 chí tuyến mưa giảm
Nóng,mưa rất ít.

 Câu 7: Đới nóng nằm trải dài giữa 2 chí tuyến,gồm có 4 kiểu môi trường? (0,5 đ điểm)
Đúng
Sai

Câu 8: Chọn từ cho sẵn(gió mùa,mùa gió,nhiệt độ và lượng mưa,thời tiết,khí hậu) và điền vào chỗ trống. (1điểm)
“Khí hậu nhiệt đới gió mùa.Có 2 đặc điểm nổi bậc là(1) ……………………………….(2)thay đổi theo mùa (3)………………….(4)………………… diễn biến thất thường”
Câu 9: Ghép cột A(các kiểu môi trường) với cột B (đặc điểm môi trường )sao cho phù hợp(1 điểm)
Cột A
Cột B
Trả lời

1.Đới nóng.
2.Môi trường nhiệt đới.
3.Môi trường nhiệt đới gió mùa
4.Môi trường xích đạo ẩm
A.Rừng rậm xanh tốt quanh năm.
B.Chiếm gần 50% dân số thế giới.
C.Mưa tập trung theo mùa gió.
D.Cảnh quan rừng thưa xavan,nửa hoang mạc
1)………
2)………
3)………
4)………

Câu 10. Dân cư trên thế giới sống đông đúc nhất ở khu vực nào sau:
a. Vùng cực bắc b. Vùng hoang mạc
c. Vùng rừng rậm Amazon. . . d. Vùng đồng bằng, ven biển
câu 11. Đặc trưng về màu da của chủng tộc Môn-gô-lô-it là:
a. Da trắng b. Da vàng c. Da đen d. Da nâu
câu 12. Hình thức canh tác lạc hậu, phá rừng, năng suất thấp, gây thiệt hại lớn đến thiên nhiên là hình thức :
a. Làm ruộng bậc thang . b. Thâm canh lúa nước.
c. Làm nương rẫy. d. Đồn điền.
câu 13. Cây lương thực quan trọng nhất ở vùng nhiệt đới gío mùa là:
a. Cây Lúa. b. Cây Ngô (Bắp).
c. Khoai Lang. d. Sắn (Khoai mì).


Câu 14 ..Hoàn thành sơ đồ về thâm canh lúa nước ở đới nóng