dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề kiểm tra 1 tiết 12 (chương I và II) 8 mã, có Đ/a mien phi,tai lieu đề kiểm tra 1 tiết 12 (chương I và II) 8 mã, có Đ/a mien phi,bai giang đề kiểm tra 1 tiết 12 (chương I và II) 8 mã, có Đ/a mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/19/2016 3:28:37 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN

Họ Tên:.............................

TRƯỜNG THPT MƯỜNG NHÉLớp : …………………...
Thời gian thi : …………..
Ngày thi : …/……/2016


Đề thi môn VAT LY 12
(Mã đề 123)


Câu 1 :
Một vật dao động điều hòa theo phương trình:  cm. Vận tốc tại thời điểm t = s

A.
-4 m/s
B.
4 m/s
C.
-4 cm/s
D.
4 cm/s

Câu 2 :
Ở các phòng karaoke người ta thường ốp từng bằng các tấm nhung, dạ. Người ta làm như vậy để:

A.
Âm phản xạ đến tai người nghe trung thực hơn
B.
Được âm to hơn

C.
Cách âm
D.
Âm phản xạ thu được là những âm êm tai

Câu 3 :
Một vật dao động điều hòa theo phương trình: (cm). Tần số dao động của vật là:

A.
1hz
B.
4 hz
C.
2hz
D.
0,5hz

Câu 4 :
Trong hiện tượng giiao thoa sóng trên mặt một chất lỏng với 2 nguồn  có cùng phương trình dao động:  và  cm.Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v=60cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên  là:

A.
6
B.
9
C.
3
D.
5

Câu 5 :
Công thức tính chu kì dao động của con lắc lò xo là:

A.

B.

C.

D.


Câu 6 :
Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng 0 tới điểm tiếp theocungx có vận tốc bằng 0. Khoảng cách giữ 2 điểm là 36cm. Tần số của dao động là:

A.
1hz
B.
2hz
C.
4hz
D.
0,5hz

Câu 7 :
Chọn câu đúng nhất. Tai con người chỉ nghe được các âm có tần số nằm trong khoảng
A) B)
C) D)

A.
Từ 20 KHz – 2000 KHz .
B.
Từ 16 Hz - 20000Hz.

C.
Từ 16 KHz – 20000 KHz.
D.
Từ 16 Hz – 2000 Hz.

Câu 8 :
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương. Phương trình của hai dao động thành phần là:  và  Xác định phương trình của dao động tổng hợp.

A.

B.


C.

D.


Câu 9 :
Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ . Chu kì dao động của nó được tính bằng công thức nào?

A.

B.

C.

D.


Câu 10 :
Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc  rad/s. Hình chiếu của vật trên một đường kính do động với chu kì là:

A.
4s
B.
0,5s
C.
2s
D.
1s

Câu 11 :
Chọn câu đúng.
Độ cao của âm:

A.
Là đặc trưng sinh lí của âm
B.
Là đặc trưng vật lí của âm

C.
Vừa là đặc trưng sinh lí, vừa là đặc trưng vật lí
D.
Là tần số của âm

Câu 12 :
Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 20 Hz, tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16cm và 20cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

A.
v = 40 cm/s.
B.
v = 53,4 cm/s.
C.
v = 26,7 cm/s.
D.
v = 20 cm/s.

Câu 13 :
Trong phương trình dao động điều hoà là thứ nguyên của đại lượng.

A.
Pha dao động 
B.
Chu kì dao động T.

C.
Tần số góc .
D.
A) Biên độ A.

Câu 14 :
Một vật dao động điều