dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề khảo sát đầu năm mien phi,tai lieu Đề khảo sát đầu năm mien phi,bai giang Đề khảo sát đầu năm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/11/2009 10:45:50 PM
Filesize: 0.89 M
Download count: 115
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Khảo sát chất lượng đầu năm học 2008 - 2009
Môn tiếng việt lớp 2

Số báo danh

……………
Trường tiểu học Xuân Ngọc
Lớp:…………………
Họ và tên:……………………………………………………
Giám thị:…………………………………………………..
Số phách

……………..


Điểm
Môn tiếng việt lớp 2
Số phách


…………..


Giám khảo:………………………………………………………

………………


Kiểm tra viết ( 10 điểm).
1-H S nghe thầy (cô) giáo đọc và viết bài vào giấy kiểm tra