dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề khảo sát đầu năm mien phi,tai lieu Đề khảo sát đầu năm mien phi,bai giang Đề khảo sát đầu năm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/25/2013 8:08:36 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường TH Võ Thị Sáu Thứ…….. ngày……….tháng………năm 2013
Lớp 5/ . . . . . ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Họ và tên:…………………………………….. Môn : Toán
Thời gian : 60 phút ( không kể phát đề )

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Phần yêu cầu cơ bản (80 điểm, mỗi câu đúng được 5 điểm)
Số hai hai triệu mười hai nghìn hai trăm được viết như thế nào?
22 122 000
12 220 200
22 012 200
2. Giá trị của chữ số 9 trong số 3 952 340 là bao nhiêu?
90 000
900 000
9 000
3. Số lớn nhất trong các số 582 340; 582 430; 528 340 là số nào?
582 340
582 430
528 340
4. Số nào vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 9?
873
904
572
5. Phân số lớn hơn 1 là phân số nào?

A. B. C. 

6. Phân số bằng phân số nào sau đây:
A. B. C. 

* TÍNH
985278 + 504317 =
1489595 B. 489595 C. 4189595

865279 – 450237 =
A. 415043 B. 415024 C. 415042

34632 x 8 =
A. 277056 B. 727056 C. 257056

34 x 5 x 2 =
A. 430 B. 340 C. 345

1342 x 40 =
A. 53480 B. 45678 C. 53680

2 568 x 45 =
A. 115560 B. 115650 C. 151560

128472 : 6 =
A. 21412 B. 24132 C. 23412

( 63: 9 ) x 75 =
A. 525 B. 552 C. 255

7368: 24 =
A. 370 B. 703 C. 307

48 x 11 =
A. 428 B. 528 C .582

Phần áp dụng (50 điểm, mỗi câu đúng được 5 điểm
1. Cho biểu thức 15 x 3 - …… = 25 . Số cần điền vào chỗ chấm là số nào?
10
20
25

Giá trị của biểu thức 535 x 25 + 465 x 25 là số nào?
A. 25 000 B. 2500 C. 250 D. 5200
3. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 37m2 9dm2 = … dm2 là :
A. 379 B. 3709 C. 37 009 D. 3790

4. Số thích hợp điền vào chỗ ….. để là:
A. 5 B. 15 C. 7 D. 21

5. Phân số thích hợp cần điền vào chỗ chấm: = ……… là phân số nào?
A. B. C. D

6. Trong các phân số sau : ; ; ; . Các phân số đã tối giản là những phân số nào?
A. B. C. D

7. Trong hộp bút có 15 cây bút đỏ và 33 cây bút xanh. Tỉ số của số bút xanh và số bút trong hộp là:
A. B. C. D.
8. Diện tích hình thoi bằng:
Tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo)
Tổng của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo)
Hiệu của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo)

9. Tuổi bố và con 96 tuổi, tuổi con bằng tuổi bố. Tìm tuổi của mỗi người?
Con: 16 tuổi; bố: 80 tuổi
Con: 36 tuổi; bố: 60 tuổi.
Con: 26 tuổi; bố: 76 tuổi.

10. Hiệu của hai số là 18, tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó:
A. 6 và 30 B. 12 và 30 C. 6 và 12

C. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN (20 ĐIỂM, MỖI CÂU 5 ĐIỂM)
1. Lớp 4A có 35 học sinh, lớp 4B có 33 học sinh, lớp 4C có 34 học sinh. Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:
43 học sinh
34 học sinh
35 học sinh

2. Em hãy giải thích vì sao em chọn kết quả trên?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Một hình vuông có chu vi bằng 36dm. Hỏi diện tích hình vuông đó bằng bao nhiêu xăng –ti-mét vuông?
A. 8100cm2 B. 810cm2 C. 81000cm2