dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ HKI.S11 mien phi,tai lieu ĐỀ HKI.S11 mien phi,bai giang ĐỀ HKI.S11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/5/2017 9:24:03 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐiểmTRƯỜNG THPT MỸ HƯƠNG
Họ tên: ………………………………………..
SBD: ………………..Lớp: ………….………..
Đề thi HKI. 2016-2017
Môn: Sinh học Khối 11
Thời gian: 60 phút

SI1101
Đề thi có 5 trang. Học sinh làm bài vào bảng trả lời trắc nghiệm

A. Câu hỏi trắc nghiệm: Đề thi có 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu 0,25 điểm
1/ Vai trò của bơm Na - K (một loại bơm prôtêin) trong tế bào mang một số đặc điểm như sau:
(1) Chuyển K+ từ bên ngoài tế bào vào bên trong màng tế bào, góp phần duy trì điện thế nghỉ.
(2) Chuyển Na+ từ bên trong tế bào ra bên ngoài màng tế bào, giúp hình thành điện thế hoạt động.
(3) Mỗi lượt hoạt động của bơm Na - K cần gắn một nhóm phosphat từ 1ATP, đã thải ra ngoài màng tế bào 3 Na+, đồng thời thu vào 2 K+ cho tế bào.
(4) Thực tế là nồng độ Na+ ở bên trong màng tế bào luôn cao hơn bên ngoài màng tế bào nên chúng có thể khuếch tán tự nhiên đi ra bên ngoài, không cần sự hoạt động của bơm Na-K.
Các kết luận đúng là:
A (1), (2), (3) B (1), (2), (4) C (1), (2) D (2), (3), (4)
2/ Phổi của chim có cấu tạo khác với phổi của các động vật trên cạn như thế nào?
A Có nhiều phế nang. B Phế quản phân nhánh nhiều.
C Khí quản dài. D Có hệ thống túi khí.
3/ Trong hoạt động của hệ tuần hoàn, dịch tuần hoàn (máu và dịch mô) được vận chuyển đi khắp cơ thể nhờ thành phần nào?
A Tim và tĩnh mạch B Động mạch và tĩnh mạch
C Tim và hệ mạch D Mao mạch và động mạch
4/ Hệ thần kinh dạng lưới được tạo thành do:
A Các tế bào thần kinh phân bố tập trung ở một số vùng trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.
B Các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.
C Các tế bào thần kinh phân bố đều trong lồng ngực và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.
D Các tế bào thần kinh nằm ở một điểm trong khoang cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.
5/ Ở động vật ăn thực vật, thức ăn được hấp thu bớt nước chủ yếu tại:
A dạ múi khế B dạ lá sách C dạ tổ ong D dạ cỏ
6/ Ở dạ dày của thú có pH thấp là do sự có mặt chủ yếu của
A axit axetic B axit lactic C axit nitric D axit clohidric (HCl)
7/ Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:
A Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm.
B Trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết.
C Các cơ quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu
D Cơ quan sinh sản
8/ Cân bằng nội môi là:
A Duy trì sự ổn định của môi trường chỉ trong một tế bào.
B Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể.
C Duy trì sự ổn định của môi trường chỉ ở trong mô nào đó.
D Duy trì sự ổn định của môi trường chỉ trong một cơ quan nào đó.
9/ Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của chim là:
A Miệng ( thực quản ( dạ dày tuyến ( dạ dày cơ ( diều ( ruột ( hậu môn
B Miệng ( thực quản ( diều ( dạ dày tuyến ( dạ dày cơ ( ruột ( hậu môn
C Miệng ( thực quản ( diều ( dạ dày cơ ( dạ dày tuyến ( ruột ( hậu môn
D Miệng ( thực quản ( dạ dày cơ ( dạ dày tuyến ( diều ( ruột ( hậu môn
10/ Trong hình thức trao đổi khí bằng phổi (chim, thú, … ) khí O2 và CO2 được trao đổi qua thành phần nào sau đây?
A