dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề-DA STT HSG Su L9-Q.Luu mien phi,tai lieu Đề-DA STT HSG Su L9-Q.Luu mien phi,bai giang Đề-DA STT HSG Su L9-Q.Luu mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/27/2013 8:55:52 AM
Filesize: 0.01 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
DownloadĐề thi tuyển chọn đội tuyển chính thức học sinh giỏi tỉnh năm học 2012-2013
Môn thi:Lịch sử
Thời gian:150 phút
Câu 1 (6 điểm) Trật tự thế giới mới được hình thành như thế nào sau chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 2 (6 điểm) Trình bày sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930. Vị trí của phong trào công nhân đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 3 (6 điểm) Nêu quá trình hình thành ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929. Ý nghĩa của việc xuất hiện ba tổ chức cộng sản.
Câu 4 (2 điểm) Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng việt Nam?
Hướng dẫn chấm đề thi tuyển chọn đội tuyển chính thức học sinh giỏi tỉnh
Năm học 2012-2013


Câu 1(6đ)
Trật tự thế giới mới được hình thành- Cuối năm 1944 đầu 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Chủ nghĩa phát xít bị thất bại khó tránh khỏi.
0,5


- Mâu thuẫn nội bộ phe đồng minh gay gắt do tranh giành, phân chia thành quả thắng lợi sau chiến tranh, liên quan đến hòa bình, an ninh thế giới.
0,5


- Ngày 4-11/2/1945, Hội nghị cấp cao ba cường quốc (Liên Xô, Anh, Mĩ) được tổ chức tại I-an-ta, nhằm phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ, thiết lập trật tự thế giới mới.
1,0


+ Châu Âu: Liên Xô kiểm soát vùng Đông Đông Đức, Đông châu Âu. Mĩ kiểm soát vùng Tây Đức, Tây Âu
1,0


+ Châu Á: Duy trì nguyên trạng mông Cổ, trả cho Liên Xô phía Nam đảo Xa – kha – lin; trả cho Trung quốc đất đai bi nhật chiếm đóng; thành lập chính phủ liên hiệp dân tộc gồm Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng
1,0


+ Các vùng còn lại của châu Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của phương Tây.
1,0


- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, trật tự thế giới mới được thiết lập Trật tự hai cực I –an – ta , Liên xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.
1,0

Câu 2 (6đ)
Sự phát triển của phong trào công nhân- Năm 1920, công nhân Sài Gòn – Chợ lớn thành lập Công hội do Tôn Đức Thắng đứng đầu.
0,5


- Năm 1922: Công nhân viên chức sở Công thương của tư bản Pháp ở bắc kỳ đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương.
0,5


- Năm 1924: nổ ra cuộc bãi công của công nhân các nhà máy dệt, rượi, xay xát gạo ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương.

0,5


Tháng 8 – 1925, công nhân xưởng Ba son (Sài Gòn) bãi công, nhằm ngăn cản tàu của Pháp chở lính sang đàn áp cách mạng Trung Quốc.
0,5


- Nhìn chung, các cuộc đấu tranh của công nhân từ 1919 – 1925 còn lẻ tẻ, mang tính tự phát.
0,5


- Bãi công của công nhân Ba Son thắng lợi, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, từ tự phát lên tự giác.
0,5


* phong trào công nhân từ 1926 – 1930- Năm 1926 – 1927, nhiều cuộc bãi công của công nhân, viên chức, học sinh liên tiếp nổ ra, tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân 2 đồn điền cao su Cam Tiêm, Phú Riềng, đồn điền cà phê Ray –na (Thái Nguyên)
0,5


- Năm 1928 – 1929 phong trào công nhân được tiếp nhận chủ nghĩa Mác – Lê nin, từ đó phong trào phát triển mạnh và mang tính thống nhất trong toàn quốc (có 40 cuộc đấu tranh của công nhân từ Bắc đến Nam…)
0,5


- Các cuộc đấu tranh đều mang tính chính trị, chứng tỏ sự giác ngộ của công nhân rõ rệt, từ đó đặt ra yêu cầu có tổ chức lãnh đạo cao hơn-> Ba tổ chức cộng sản ra đời.
Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trong đó bộ phận tiên tiến là giai cấp công nhân-> chứng tỏ giai cấp công nhân việt