dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề-DA KSCLK2 L9 Văn,Toán-Q.Luu mien phi,tai lieu Đề-DA KSCLK2 L9 Văn,Toán-Q.Luu mien phi,bai giang Đề-DA KSCLK2 L9 Văn,Toán-Q.Luu mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/6/2013 1:45:16 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT QUỲNH LƯU

THI KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 9
NĂM HỌC 2012 - 2013


Đề thi môn: Ngữ văn


Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (3,0 điểm) Đọc kỹ đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
                                   Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo.
a) Đoạn thơ trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Xác định phương thức biểu đạt chính?
b) Xác định từ loại cho các từ: rừng, tới, giặc, treo, hoang.
c) Từ “đầu” trong câu thơ “Đầu súng trăng treo” được chuyển nghĩa theo phương thức nào?
d) Cảm nhận ngắn gọn ý nghĩa của hình ảnh “Đầu súng trăng treo”.

Câu 2: (3,0 điểm)
Trong bài thơ “Mây và sóng”, nhà thơ R. Ta-go viết:
Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn.
Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ,
Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ.
Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào.
Cảm nhận đoạn thơ trên. Từ đó gợi cho em suy nghĩ về vẻ đẹp của tình mẫu tử?

Câu 3: (4,0 điểm)
Cảm nhận đoạn trích sau:
Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình không được đúng lắm. Chả nhẽ cái bọn ở làng đốn đến thế được. Ông kiểm điểm từng người trong óc. Không mà, họ toàn là những người có tinh thần cả mà. Họ đã ở lại làng, quyết tâm một sống một chết với giặc, có đời nào lại cam tâm làm điều nhục nhã ấy!...
Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được? Mà thằng chánh bệu thì đích là người làng không sai rồi. Không có lửa làm sao có khói? Ai hơi đâu người ta bịa tạc ra những chuyện ấy làm gì. Chao ôi! Cực nhục chưa, cả làng Việt gian! Rồi đây biết làm ăn buôn bán ra sao? Ai người ta chứa. Ai người ta buôn bán mấy. Suốt cả cái nước Việt Nam này người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống Việt gian bán nước… Lại còn bao nhiêu người làng, tan tác mỗi người một phương nữa, không biết họ đã rõ cái cơ sự này chưa?...

------ Hết ------

Họ và tên thí sinh: ...................................................................... SBD: ............................................