dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đe cuong GDCD hoc ki 2 hay mien phi,tai lieu đe cuong GDCD hoc ki 2 hay mien phi,bai giang đe cuong GDCD hoc ki 2 hay mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/3/2011 4:58:05 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ CƯƠNG CÔNG DÂN HỌC KÌ 2
Câu 1:Trách nhiệm, nhiệm vụ, phương hướng phấn đấu của thanh niên học sinh:
*Trách nhiệm:
-Ra sức học văn hóa, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kĩ năng, phát triển năng lực, có ý thức rèn luyện sức khỏe.
-Phải tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội, lao động sản xuất để góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng và an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
-Thanh niên phải là “lực lượng nòng cốt”, vì họ được đào tạo và giáo dục toàn diện.
*Nhiệm vụ:
Thanh niên học sinh cần ra sức học tập, rèn luyện toàn diện để chuẩn bị hành trang vào đời. Mỗi học sinh phải xác định lí tưởng sống đúng đắn, tự vạch ra một kế hoạch học tập, rèn luyện, lao động để thực hiện tốt nhiệm vụ học sinh lớp 9.
*Phương hướng phấn đấu:
-Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức, sức khoẻ
-Tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.
-Mỗi người có ý thức xây dựng tập thể lớp vững mạnh về mọi mặt
-Thường xuyên tổ chức giao lưu hợp tác học hỏi với trường lớp lân cận
-Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đội viên, đoàn viên.
-Tham gia diễn đàn “ Trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”
Câu 2:Hôn nhân, ý nghĩa, nguyên tắc,quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân:
*Hôn nhân:
Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng gia đình hạnh phúc.
*Ý nghĩa:
Nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hoà thuận,hạnh phúc.
Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân
*Nguyên tắc:
+ Hôn nhân tự nguyện; tiến bộ, 1 vợ 1 chồng; vợ chồng bình đẳng.
+ Hôn nhân giữa công dân VN thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo này với tôn giáo khác, giữa người không theo tôn giáo với người theo tôn giáo, giữa người VN với người nước ngồi đều được tôn trọng và được PL bảo vệ.
+ Vợ chồng phải có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.
*Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân:
- Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn.Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định và phải được đăng kí tại cơ quan nhà nớc có thẩm quyền. -Cấm kết hôn trong những trường hợp người đang có vợ hoặc đang có chồng,người mất năng lực hành vi dân sự (bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình),giữa những ngời cùng dòng máu về trực hệ, giữa những ngời có họ trong phạm vi ba đời,giữa cha mẹ nuôi và con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ,mẹ kế với con riêng của chồng, giữa những ngời cùng giới tính. Câu 3:Quy định của quan hệ vợ chồng, thủ tục kết hôn, trách nhiệm:
*Quy định của quan hệ vợ chồng
-Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.Vợ, chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau.
*Thủ tục kết hôn:
Đăng kí kết hôn ở Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn
Chỉ kết hôn khi được cấp giấy chứng nhận kết hôn
*Trách nhiệm:
-Chúng ta phải có thái độ trân trọng, nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân, không vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân.
-Biết đánh giá đúng bản thân hiểu được nội dung ý nghĩa của luật hôn nhân gia đình
-