dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de 1 tiet hoc ky I mien phi,tai lieu de 1 tiet hoc ky I mien phi,bai giang de 1 tiet hoc ky I mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/28/2012 8:21:30 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 158
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN ĐỊA LÍ 11 (Ban cơ bản) - Khối THPT
1. Mục tiêu :
- Kiểm tra mức độ nắm kiến thức, kĩ năng của học sinh sau khi học xong các chủ đề trong 8 tuần đầu học kì I Địa lí 11.
- Biết được năng lực của học sinh để đưa ra các biện pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh, từng lớp, đồng thời giúp giáo viên tìm được nguyên nhân sai sót, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học.
- Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh .
2. Hình thức:
Hình thức kiểm tra tự luận 100%
3. Ma trận đề kiểm tra:
Chương trình chuẩn các chủ đề và nội dung kiểm tra với số tiết là: 11 tiết. Phân phối cho các chủ đề và nội dung như sau:
Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế: 1 tiết
Một số vấn đề mang tính toàn cầu :1 tiết
Một số vấn đề của Châu lục và khu vực :3 tiết
Hợp chúng quốc Hoa Kì: 3 tiết
Liên minh Châu Âu: 3 tiết
Trên cơ sở phân phối số tiết như trên, ma trận đề như sau:
XÂY DỰNG MA TRẬN
Chủ đề / Mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cấp độ thấp
Vận dụng cấp độ cao

Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế của các nhóm nước. Cuộc CMKH CN hiện đại
Trình bày đặc điểm nổi bật và tác động của CMKH CN
10% tổng số điểm
= 2 điểm
100% tổng số điểm
= 3 điểm
Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân, nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường.
Hậu quả của việc già hóa dân số ở các nước phát triển


60% tổng số điểm
= 3 điểm

50% tổng số điểm
= 2 điểm
50% tổng số điểm
= 3 điểm


Một số vấn đề của Châu lục và khu vực
Ghi nhớ được một số địa danh
20% tổng số điểm
= 2 điểm
100% tổng số điểm
= 2 điểm
Tổng số điểm 10
Tổng số câu 04
5 điểm; 50% tổng số điểm
2 điểm; 20% tổng số điểm
3 điểm; 3% tổng số điểmViết đề từ ma trận đề số

Câu 1 (3 điểm): Trình bày đặc điểm nổi bật, kể một số thành tựu nổi bật của bốn trụ cột và tác động của cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?
Câu 2 (3 điểm): Cho bảng số liệu:
Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi, giai đoạn 2000 – 2005 (Đơn vị:%):
Nhóm tuổi
0-14
15-64
Trên 65

Đang phát triển
32
63
5

Phát triển
17
68
15

2.1, Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số của hai nhóm nước trên ?
2.2, Dân số già dẫn tới hậu quả gì về mặt kinh tế xã hội ?
Câu 3 ( 2 điểm): Hoàn thiện bảng tổng hợp sau:
Vấn đề môi trường
Nguyên nhân
Hậu quả
Giải pháp

Biến đổi khí hậu
Thủng tầng ôdon
Câu 4 ( 2 điểm): Sắp xếp các địa danh sau theo đúng khu vực địa lí đã học:
Nam Phi, Ai Cập, mũi Hảo Vọng, Ga- na, A – ma- dôn, Ac hen ti na, mũi Bão Táp, Vùng biển Ca – ri bê, kênh Panama, Ả - rập, Giê – ru – sa – lem, vịnh Pec xích.
…………………Hết…………………
Câu 1 (3 điểm): Trình bày đặc điểm nổi bật, kể một số thành tựu nổi bật của bốn trụ cột và tác động của cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?
Câu 2 (3 điểm): Cho bảng số liệu:
Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi, giai đoạn 2000 – 2005 (Đơn vị:%):
Nhóm tuổi
0-14
15-64
Trên 65

Đang phát triển
32
63
5

Phát triển
17
68
15

2.1, Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số của hai nhóm nước trên ?
2.2, Dân số già dẫn tới hậu quả gì về mặt kinh tế xã hội ?
Câu 3 ( 2 điểm): Hoàn thiện bảng tổng hợp sau:
Vấn đề môi trường
Nguyên nhân
Hậu quả
Giải pháp