dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đáp án HSG Tỉnh. GDCD bảng A mien phi,tai lieu Đáp án HSG Tỉnh. GDCD bảng A mien phi,bai giang Đáp án HSG Tỉnh. GDCD bảng A mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/20/2009 10:23:57 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Sở Gd&Đt Nghệ an
 Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS
Năm học 2008 - 2009hướng dẫn và biểu điểm Chấm đề chính thức
(Hướng dẫn và biểu điểm chấm gồm 03 trang)
Môn: giáo dục công dân - bảng A
----------------------------------------------

Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
 a. Hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân Việt Nam hiện nay.
b. Thế nào là tảo hôn, những người cùng dòng máu trực hệ, những người có họ trong phạm vi ba đời?
3.0

a
 - Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng
0,5


 - Hôn nhân giữa công dân Việt Nam giữa các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo hộ.
0,5


 - Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình
0,5

b.
 - Tảo hôn: Là kết hôn trước tuổi pháp luật quy định
0,5


 - Những người cùng dòng máu về trực hệ là: Cha, mẹ đối với con; ông, bà đối với cháu nội và cháu ngoại.
0,5


 - Những người có họ trong phạm vi 3 đời là: Những người cùng một gốc sinh ra: cha, mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba
0,5

Câu 2
 * Tình huống:
Ngày Chủ nhật, Nam đến rủ Tuấn đi cổ vũ cho phong trào phòng chống tế nạn xã hội do liên đội trường tổ chức. Tuấn đã từ chối với lý do: Đó là việc của xã hội tham gia làm gì cho mất thời gian học tập.
* Hỏi:
a. Em có nhận xét gì về việc làm của Nam và sự từ chối của Tuấn? b. Nếu là Nam em sẽ ứng xử như thế nào trong trường hợp trên?
3,0

a
 - Nam: là người có tinh thần trách nhiệm và tích cực với hoạt động tập thể, hoạt động chính trị xã hội…
0,5


 - Tuấn: thiếu tinh thần trách nhiệm thể hiện lối sông ích kỉ…
0,5

b
 - Không đồng tình với cách xử sự của Tuấn
0,5


 - Giải thích cho Tuấn hiểu ý nghĩa của việc tham gia hoạt động này (đối với bản thân, tập thể…)
1,0


 - Động viên, thuyết phục bạn tham gia…
0,5

Câu 3
 Trong xu thế hội nhập hiện nay, hợp tác quốc tế là vấn đề tất yếu của mỗi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Việt Nam là một ví dụ điển hình cho xu thế đó.
Bằng vốn hiểu biết của mình, em hãy làm rõ nhận định trên.
5,0


 - Trình bày rõ ràng, mạch lạc, logic
0,5


 - Làm rõ được tính tất yếu: Bất cứ quốc gia dân tộc nào cũng phải tham gia nếu không sẽ tụt hậu
0,5


 - Lợi ích: