dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Danh sách học sinh tham dự cầu lông huyện Long Thành Năm 2012 mien phi,tai lieu Danh sách học sinh tham dự cầu lông huyện Long Thành Năm 2012 mien phi,bai giang Danh sách học sinh tham dự cầu lông huyện Long Thành Năm 2012 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/8/2013 3:40:56 PM
Filesize: 0.24 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT LONG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG T.H LONG THÀNH A Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Long Thành, ngày 20 tháng 05 năm 2012DANH SÁCH HỌC SINH DỰ GIẢI CẦU LÔNG THIẾU NIÊN – NHI ĐỒNG HÈ HUYỆN LONG THÀNH NĂM 2012
Họ và tên VĐV

Ngày sinh

Giới tính

Lớp

Ghi Chú
Nam
Nữ1
Lê Huỳnh Anh Khoa
09/ 06/2001
Nam

5/6


2
Lê Huỳnh Đăng Quang
04/11/2001
Nam

5/3


3
Lữ Huỳnh Minh Hiền
16/05/2001
Nam

5/5


4
Hoàng Quốc Đạt
21/03/2001
Nam

5/4


5
Lưu Minh Đạt
28/08/2001
Nam

5/1


6
Nguyễn Hoàng Uyển Nhi
09/02/2001

Nữ
5/3


7
Đoàn Hà Trúc Linh
22/04/2002

Nữ
4/5


8
Lâm Gia Hân
26/05/2002

Nữ
4/6


9
Lê Nguyễn Cẩm Tú
01/12/2001

Nữ
5/3


10
Nguyễn Thị Phương Thanh
06/03/2001

Nữ
5/2

Xác nhận của BGH
Hiệu Trưởng Giáo viên thể dục


PHÒNG GD&ĐT LONG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG T.H LONG THÀNH A Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Long Thành, ngày 20 tháng 05 năm 2012


TỜ TRÌNH
Về việc xin kinh phí tham gia thi lông thiếu niên – nhi đồng hè
2012

Kính gửi: TH Long Thành A

Để chuẩn bị tốt cho thi lông thiếu niên - nhi đồng do Long . Nay tôi làm tờ trình xin kinh phí như sau :
Kinh phí cho 10 vận động viên và 2 huấn luyện viên:
* Mua Hải Yến : 12 quả x 10.000 đ/quả = 120.000 đ
* Tập dợt: 4 ngày x 5.000 đ/1 người
4 x 12 x 5000 đ = 240.000 đ
* Thi đấu : 2 ngày , mỗi ngày 30.000 đ/1 người
2 x 12 x 30.000 đ = 720.000 đ
Tổng cộng : 120.000 + 240.000 + 720.000 đ = 1.080,000 đ
chữ : Một triệu không trăm tám mươi ngàn đồng

Kính trình và xin được cấp.

Xác nhận của BGH
Hiệu trưởng Trưởng ban Giáo viên thể dục

PHÒNG GD&ĐT LONG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG T.H LONG THÀNH A Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Long Thành, ngày 20 tháng 05 năm 2012


DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN TIỀN BỒI DƯỠNG


STT
Họ và Tên VĐV
Năm Sinh
Lớp
Số tiền
X 3 ngày
Thành tiền

Ký Tên

1
Lê Huỳnh Anh Khoa
09/ 06/2001
5/6
30.000x 3 ng
90.000 đ


2
Lê Huỳnh Đăng Quang
04/11/2001
5/3
30.000x 3 ng
90.000 đ


3
Lữ Huỳnh Minh Hiền
16/05/2001
5/5
30.000x 3 ng
90.000 đ


4
Hoàng Quốc Đạt
21/03/2001
5/4
30.000x 3 ng
90.000 đ


5
Lưu Minh Đạt
28/08/2001
5/1
30.000x 3 ng
90.000 đ


6
Nguyễn Hoàng Uyển Nhi
09/02/2001
5/3
30.000x 3 ng
90.000 đ


7
Đoàn Hà Trúc Linh
22/04/2002
4/5
30.000x 3 ng
90.000 đ


8
Lâm Gia Hân
26/05/2002
4/6
30.000x 3 ng
90.000 đ


9
Lê Cẩm Tú
01/12/2001
5/3