dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an DANH MUC SACH THAM KHAO BAC TIEU HOC mien phi,tai lieu DANH MUC SACH THAM KHAO BAC TIEU HOC mien phi,bai giang DANH MUC SACH THAM KHAO BAC TIEU HOC mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/13/2009 10:28:12 PM
Filesize: 1.29 M
Download count: 401
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

CÔNG TY SÁCH - THIẾT BỊ GIÁO DỤC TOÀN CẦU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ SÁCH GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- ---------------------------
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO TIỂU HỌC
Dùng cho các thư viện trường học năm học 2008 - 2009

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA ẤN PHẨM

Đơn vị đăng ký:

- Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………..…………………………..
- Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………..……………………..
- Điện thoại: ……………………………………………………... Fax: ………………………………………………
- Đại diện : ………………………………………………………Chức vụ: ………………….………………………
Đặt mua ấn phẩm:

TT
TÊN SÁCH
TÁC GIẢ
NXB
Giá bìa
SL
(đặt mua)

------ Lớp 5 ------

1
10 Chủ đề trắc nghiệm khách quan Toán 5 - Tập 1
PGS. TS Trần Diên Hiển
Hà Nội
28.000


2
10 Chủ đề trắc nghiệm khách quan Toán 5 - Tập 2
PGS. TS Trần Diên Hiển
Hà Nội
19.000


3
Bài tập Toán 5 - Tập 1
PGS. TS Trần Diên Hiển
Hà Nội
17.000


4
Bài tập Toán 5 - Tập 2
PGS. TS Trần Diên Hiển
Hà Nội
19.000


5
Giúp em học tốt Toán 5 - Tập 1
PGS. TS Trần Diên Hiển
Hà Nội
21.000


6
Giúp em học tốt Toán 5 - Tập 2
PGS. TS Trần Diên Hiển
Hà Nội
21.000


7
Giúp em giỏi Toán 5
PGS. TS Trần Diên Hiển
Hà Nội
24.000


8
Toán bồi dưỡng lớp 5
PGS. TS Trần Diên Hiển
Hà Nội
20.000


9
Tự giải Toán 5
PGS. TS Trần Diên Hiển
Hà Nội
20.000


10
500 Bài toán trắc nghiệm tiểu học 5
NGUT. Phạm Đình Thực
ĐHSP
15.000


11
Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 5
NGUT. Phạm Đình Thực
TPHCM
21.000


12
Bài tập trắc nghiệm Toán 5
Đỗ Sỹ Hoá
ĐHSP
23.000


13
Bài tập theo chủ đề Toán 5 - Tập 1 (TL & TN)
PGS.TS Đỗ Trung Hiệu
ĐHSP
17.000


14
Bài tập theo chủ đề Toán 5 - Tập 2 (TL & TN)
PGS.TS Đỗ Trung Hiệu
ĐHSP
27.000


15
45 Bộ đề thi ôn luyện Toán 5
NGUT. Minh Trân
TPHCM
16.000


16
Giúp em giỏi Toán lớp 5
TS. Trần Ngọc Lan
Giáo Dục
28.000


17
Các dạng Toán bồi dưỡng học sinh tiểu học 5
Th. S Nguyễn Văn Nho
ĐHSP
20.000


18
Bồi dưỡng Toán tiểu học 5
Lê Hải Châu
ĐHSP
23.000


19
Ôn tập và nâng cao Toán tiểu học 5
Ngô Long Hậu
ĐHSP
20.000


20
Bài tập cơ bản và nâng cao Toán tiểu học 5
NGUT. Phạm Đình Thực
ĐHSP
17.000


21
Giải Toán 5 - Tập 1
NGUT. Phạm Đình Thực
TPHCM
16.000


22
Giải Toán 5 - Tập 2
NGUT. Phạm Đình Thực
TPHCM
19.000


23
501 Bài Toán đố lớp 5
NGUT. Phạm Đình Thực
Giáo Dục
26.000


24
Cách giải Toán có lời Văn lớp 5
TS. Trần Ngọc Lan
ĐHSP
15.000


25
Toán chuyên đề Hình học 5
NGUT. Phạm Đình Thực
Giáo Dục
15.000


26
Các bài toán Phân số & tỉ số
NGUT. Phạm Đình Thực
Giáo Dục
18.000


27
Toán chuyên đề đại lượng & đo đại lượng 4-5
NGUT. Phạm Đình Thực
ĐHSP
14.000


28
Toán chuyên đề số và hệ đếm thập phân 4-5
NGUT. Phạm Đình Thực
ĐHSP
14.000


29
Bộ đề Toán lớp 5
NGUT. Phạm Đình Thực
TPHCM
15.000


30
Hệ thống trò chơi củng cố 5 mạch kiến thức Toán ở tiểu học
TS. Trần Ngọc Lan
ĐHSP
13.000


31
Toán chuyên đề số đo thời gian và toán chuyển động 5
NGUT. Phạm Đình Thực
Giáo Dục
17.000


32
Để học tốt Toán 5
PGS.TS Đỗ Trung Hiệu
Giáo Dục
15.000


33
Toán