dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Câu 38 Chuyên Vinh Lần 1-2017 mien phi,tai lieu Câu 38 Chuyên Vinh Lần 1-2017 mien phi,bai giang Câu 38 Chuyên Vinh Lần 1-2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/28/2017 8:12:10 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 15
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Câu 38: Hòa tan hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Cu (trong đó FeO chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp X) trong dung dịch chứa NaNO3 và HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối clorua và 0,896 lít NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp X trên trong dung dịch HCl thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối có tổng khối lượng 29,6 gam. Trộn dung dịch Y với dung dịch Z thu được dung dịch T. Cho dung dịch AgNO3 tới dư vào T thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 196,35. B. 111,27. C. 160,71. D. 180,15.
Câu 38: D. 180,15.
Suy ra trong dung dịch Y chứa

Xác định các chất trong Z

Trộn Y và Z

ĐỀ 1: ĐHSP Hà Nội Trường THPT Nguyễn Tất Thành 1
ĐỀ 2 :Trường THPT Nguyễn Trãi 14
ĐỀ 3 : Trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh 21
ĐỀ 4 : Trường THPT Triệu Sơn 2 27
ĐỀ 5 : TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THỊNH 32
ĐỀ 6 : TRƯỜNG THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang 40
ĐỀ 7 : Trường THPT Quảng Xương 1 48
ĐỀ 8 : Đề minh Họa Của BGD Lần 1 53
ĐỀ 9 : TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 1 61
ĐỀ 10 : TRƯỜNG THPT THANH MIỆN 67
ĐỀ 11 : Trường THPT Lý Tự Trọng 71
ĐỀ 12 : THPT NGUYỄN XUÂNN GUYÊN 79
ĐỀ 13 : TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
ĐỀ 14 : SỞ GD TĨNH VĨNH PHÚC
ĐỀ 15: TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN
ĐỀ 16 : Đề minh Họa Của BGD Lần 2
ĐỀ 17 : THPT TRẦN QUỐC TUẤN
ĐỀ 18 :THPT CHU VĂN AN THÁI NGUYÊN
ĐỀ 19 :TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN
ĐỀ 20 : THPT PHẠM VĂN ĐỒNG
ĐỀ 21 : TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ 2
ĐỀ 22 : TRƯỜNG THPT – DTNT TỈNH
ĐỀ 23 : TRƯỜNG THPT SỐ 2 VĂN BÀN
ĐỀ 24 : TRƯỜNG THPT QUỐC HỌC HUẾ
ĐỀ 25 : TRƯỜNG THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG ( 8 đề )
ĐỀ 33 : TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN3
ĐỀ 34 : TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2
ĐỀ 35 : TRƯỜNG THPT CẨM XUYÊN

ĐỀ 36 : TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH
ĐỀ 36 : Đề Thi Thử Thanh Oai –A Hà Nội
ĐỀ 37 : ĐỀ MINH LOẠI LẦN 2 BGD
ĐỀ 38 : TRƯỜNG THPT NAM YÊN THÀNH NGHỆ AN
ĐỀ 39 : Trường THPT Thiệu Hóa
ĐỀ 40 : Trường THPT Trần Phú Hà Tỉnh
ĐỀ 41 : Chyên Sư Phạm Hà Nội 2017
ĐỀ 42 : Chyên Vinh Lần 1-2017 2017
ĐỀ 43 : THPT Thuận Thành Lần 1-2017 2017

Trần văn Thanh 0903502804
Chuyển Giao bản word 43 đề thi 2017
Bộ sách tuyệt đỉnh công phá :
Siêu Tư duy luyện đề