dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Câu 37 Chuyên Vinh Lần 1-2017 mien phi,tai lieu Câu 37 Chuyên Vinh Lần 1-2017 mien phi,bai giang Câu 37 Chuyên Vinh Lần 1-2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/28/2017 7:32:48 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Câu 37: Cho hỗn hợp X gồm 0,12 mol CuO; 0,1 mol Mg và 0,05 mol Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol H2SO4 (loãng) và 0,55 mol HCl, thu được dung dịch Y và khí H2. Nhỏ từ từ dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,6M vào Y đến khi thu được khối lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 52,52. B. 48,54. C. 43,45. D. 38,72.
Câu 37: B. 48,54.


ĐỀ 1: ĐHSP Hà Nội Trường THPT Nguyễn Tất Thành 1
ĐỀ 2 :Trường THPT Nguyễn Trãi 14
ĐỀ 3 : Trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh 21
ĐỀ 4 : Trường THPT Triệu Sơn 2 27
ĐỀ 5 : TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THỊNH 32
ĐỀ 6 : TRƯỜNG THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang 40
ĐỀ 7 : Trường THPT Quảng Xương 1 48
ĐỀ 8 : Đề minh Họa Của BGD Lần 1 53
ĐỀ 9 : TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 1 61
ĐỀ 10 : TRƯỜNG THPT THANH MIỆN 67
ĐỀ 11 : Trường THPT Lý Tự Trọng 71
ĐỀ 12 : THPT NGUYỄN XUÂNN GUYÊN 79
ĐỀ 13 : TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
ĐỀ 14 : SỞ GD TĨNH VĨNH PHÚC
ĐỀ 15: TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN
ĐỀ 16 : Đề minh Họa Của BGD Lần 2
ĐỀ 17 : THPT TRẦN QUỐC TUẤN
ĐỀ 18 :THPT CHU VĂN AN THÁI NGUYÊN
ĐỀ 19 :TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN
ĐỀ 20 : THPT PHẠM VĂN ĐỒNG
ĐỀ 21 : TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ 2
ĐỀ 22 : TRƯỜNG THPT – DTNT TỈNH
ĐỀ 23 : TRƯỜNG THPT SỐ 2 VĂN BÀN
ĐỀ 24 : TRƯỜNG THPT QUỐC HỌC HUẾ
ĐỀ 25 : TRƯỜNG THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG ( 8 đề )
ĐỀ 33 : TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN3
ĐỀ 34 : TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2
ĐỀ 35 : TRƯỜNG THPT CẨM XUYÊN

ĐỀ 36 : TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH
ĐỀ 36 : Đề Thi Thử Thanh Oai –A Hà Nội
ĐỀ 37 : ĐỀ MINH LOẠI LẦN 2 BGD
ĐỀ 38 : TRƯỜNG THPT NAM YÊN THÀNH NGHỆ AN
ĐỀ 39 : Trường THPT Thiệu Hóa
ĐỀ 40 : Trường THPT Trần Phú Hà Tỉnh
ĐỀ 41 : Chyên Sư Phạm Hà Nội 2017
ĐỀ 42 : Chyên Vinh Lần 1-2017 2017
ĐỀ 43 : THPT Thuận Thành Lần 1-2017 2017

Trần văn Thanh 0903502804
Chuyển Giao bản word 43 đề thi 2017
Bộ sách tuyệt đỉnh công phá :
Siêu Tư duy luyện đề