dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Câu 35 Chuyên Vinh Lần 1 mien phi,tai lieu Câu 35 Chuyên Vinh Lần 1 mien phi,bai giang Câu 35 Chuyên Vinh Lần 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/27/2017 2:59:09 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 27
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Câu 35: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào nước dư, thu được dung dịch Y và 5,6 lít H2 (đktc). Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa Al(OH)3 theo thể tích dung dịch HCl 1M như sau:

Khối lượng Al(OH)3 (gam)


Thể tích dung dịch HCl 1M (lít)

Giá trị của m là
A. 47,15. B. 56,75. C. 99,00. D. 49,55.
Câu 35: D. 49,55.
Từ đồ thị suy ra được trong dung dịch Y số mol 
Qui đổi m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al2O3


ĐỀ 1: ĐHSP Hà Nội Trường THPT Nguyễn Tất Thành 1
ĐỀ 2 :Trường THPT Nguyễn Trãi 14
ĐỀ 3 : Trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh 21
ĐỀ 4 : Trường THPT Triệu Sơn 2 27
ĐỀ 5 : TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THỊNH 32
ĐỀ 6 : TRƯỜNG THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang 40
ĐỀ 7 : Trường THPT Quảng Xương 1 48
ĐỀ 8 : Đề minh Họa Của BGD Lần 1 53
ĐỀ 9 : TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 1 61
ĐỀ 10 : TRƯỜNG THPT THANH MIỆN 67
ĐỀ 11 : Trường THPT Lý Tự Trọng 71
ĐỀ 12 : THPT NGUYỄN XUÂNN GUYÊN 79
ĐỀ 13 : TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
ĐỀ 14 : SỞ GD TĨNH VĨNH PHÚC
ĐỀ 15: TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN
ĐỀ 16 : Đề minh Họa Của BGD Lần 2
ĐỀ 17 : THPT TRẦN QUỐC TUẤN
ĐỀ 18 :THPT CHU VĂN AN THÁI NGUYÊN
ĐỀ 19 :TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN
ĐỀ 20 : THPT PHẠM VĂN ĐỒNG
ĐỀ 21 : TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ 2
ĐỀ 22 : TRƯỜNG THPT – DTNT TỈNH
ĐỀ 23 : TRƯỜNG THPT SỐ 2 VĂN BÀN
ĐỀ 24 : TRƯỜNG THPT QUỐC HỌC HUẾ
ĐỀ 25 : TRƯỜNG THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG ( 8 đề )
ĐỀ 33 : TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN3
ĐỀ 34 : TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2
ĐỀ 35 : TRƯỜNG THPT CẨM XUYÊN

ĐỀ 36 : TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH
ĐỀ 36 : Đề Thi Thử Thanh Oai –A Hà Nội
ĐỀ 37 : ĐỀ MINH LOẠI LẦN 2 BGD
ĐỀ 38 : TRƯỜNG THPT NAM YÊN THÀNH NGHỆ AN
ĐỀ 39 : Trường THPT Thiệu Hóa
ĐỀ 40 : Trường THPT Trần Phú Hà Tỉnh
ĐỀ 41 : Chyên Sư Phạm Hà Nội 2017
ĐỀ 42 : Chyên Vinh Lần 1-2017 2017
ĐỀ 43 : THPT Thuận Thành Lần 1-2017 2017

Trần văn Thanh 0903502804
Chuyển Giao bản word 43 đề thi 2017
Bộ sách tuyệt đỉnh công phá :
Siêu Tư duy luyện đề