dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an cặp phạm trù nguyên nhân - kết quả mien phi,tai lieu cặp phạm trù nguyên nhân - kết quả mien phi,bai giang cặp phạm trù nguyên nhân - kết quả mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/8/2013 8:30:04 PM
Filesize: 0.13 M
Download count: 247
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Cặp phạm trù nguyên nhân –kết quả
Lời mở đầu
Việt Nam nổi tiếng với một kho tàng ca dao tục ngữ đồ sộ được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Tục ngữ chính là những tri thức dân gian được rút ra trên cơ sở quan sát và miêu tả sự cái cụ thể, đó là những tri thức kinh nghiệm, những "lẽ phải thông thường". Tục ngữ có mục đích triết lý, luôn luôn cố gắng phát hiện ra bản chất và tính quy luật của các sự vật và hiện tượng tự nhiên, xã hội và đời sống con người, do đó có thể nói tục ngữ chính là hình thức “triết học dân gian”. Điều đó được thể hiện ở chỗ trong nội dung tục ngữ có chứa đựng những yếu tố của tư tưởng triết học, nghĩa là những tư tưởng triết học không được thể hiện một cách đầy đủ và chặt chẽ như những quy luật, nguyên lý và mệnh đề triết học mà nó chỉ được thể hiện một phần nào đó và bằng cách nào đó trong nội dung của tục ngữ.
Đối với mỗi con người Việt Nam những câu như “Ở hiền gặp lành”, “Ở ác gặp dữ”, “Gieo gió gặt bão”, “Trèo cao ngã đau”, “Nhân nào quả đấy”…là những câu tục ngữ rất đỗi quen thuộc mà ai cũng đã từng nghe hoặc từng nói, mang ý nghĩa giáo dục về những hành động và những điều ta nhận lại sau hành động đó. Ẩn chứa trong những câu tục ngữ hết sức gần gũi với đời sống của mỗi chúng ta lại chính là một phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học. Đó là phạm trù về nguyên nhân và kết quả, hay còn gọi là phép nhân quả.
Không chỉ trong ca dao tục ngữ, ngay trong Phật giáo – tín ngưỡng gần với cuộc sống của chúng ta cũng đề cập rất nhiều đến thuyết nhân quả, qua từng câu chuyện, từng lời răn. Ví dụ như trong những điều Phật dạy có câu: “Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai” hay “Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả”.
Qua đó ta có thể thấy thực sự mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả có mặt ở khắp mọi nơi trong cuộc sống. Mỗi hiện tượng, mỗi sự vật, sự việc xảy ra và tồn tại xung quanh chúng ta, từ việc nhỏ như thức ăn được nấu chín có nguyên nhân là do sự tương tác giữa nhiệt độ với thức ăn làm biến đổi thức ăn, hay những việc trọng đại như chiến tranh xảy ra ở một quốc gia với nguyên nhân chủ yếu là mục đích kinh tế. Tất cả xảy ra đều có nguyên nhân của nó, mọi việc đã làm đều nhận được kết quả tương xứng.
Vậy triết học nói chung và chủ nghĩa Mác- Lênin nói riêng có quan điểm như thế nào về phạm trù về nguyên nhân và kết quả, một phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. Trong giới hạn bài thu hoạch này, nhóm chúng tôi xin trình bày về đề tài “Phân tích nội dung của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này.”
I. Phạm trù nguyên nhân và kết quả:

I.1. Khái niệm phạm trù. Bản chất của phạm trù.

I.1.1 Khái niệm phạm trù:
Trong quá trình suy nghĩ, con người thường xuyên phải sử dụng những khái niệm nhất định như “người”, “động vật”, “kim loại”…Những khái niệm đó là hình thức của tư duy để phản ánh những thuộc tính quan trọng nhất của lớp sự vật, hiện tượng nhất định. Tuỳ thuộc vào số lượng của sự vật, hiện tượng được phản ánh mà ta có các khái niệm rộng, hẹp khác nhau. Trong đó, phạm trù là khái niệm rộng nhất, phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung và cơ bản nhất của các sự vật và hiện tưọng thuộc một lĩnh vực hiện thực nhất định.
Mỗi bộ môn khoa học đều có phạm trù riêng của mình. Chẳng hạn, vật lý học có các phạm trù năng lượng, khối lượng; trong sinh học có phạm trù biến dị, di truyền; trong kinh tế học có các phạm trù hàng hóa, giá trị; mỹ học có các phạm trù cái đẹp, cái bi, cái hài…
Phạm trù của phép biện chứng duy vật là những khái niệm chung nhất, phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản phổ biến nhất của toàn bộ thế giới hiện thực (bao gồm cả tự nhiên, xã hội và tư duy), ví dụ như các phạm trù: vật chất, ý thức, mâu thuẫn, nguyên nhân, kết quả, bản chất, hiện tượng…

I.1.2. Bản chất của phạm trù.
Trong lịch sử triết học có nhiều quan điểm khác nhau về bản chất của phạm trù. Có nh�