dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BDHSGLOP2 Tuan 17cuchay mien phi,tai lieu BDHSGLOP2 Tuan 17cuchay mien phi,bai giang BDHSGLOP2 Tuan 17cuchay mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/21/2012 9:27:13 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 17
A. Tiếng Việt
Bài 1: Tìm từ chỉ đặc điểm có thể điền vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ so sánh sau đây:
.............như rùa
.............như trâu
.............như cắt
............như mắt mèo
.............như lợn
.............như mực
 .............như thỏ đế
.............như sóc
.............như sên
............như trứng gà bóc
.............như cò hương
..............như cái sào

Bài 2: Đặt câu 4 theo mẫu Ai thế nào?
M: Con lợn này rất háu ăn.

Bài 3: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các câu kiểu Ai là gì?
a) ............là học sinh.
b) .....................là người mẹ hiền thứ hai của em.
c) ...................................là nhà thơ mà em yêu thích.
d) ....................là giáo viên nghỉ hưu.
Bài 4: Gạch chân dưới từ chỉ đặc điểm của người trong các câu văn sau:
a) Em bé mập mạp.
b) Bạn Nam có dáng người hơi lùn và béo.
c) Cô Lan có nước da trắng hồng.
d) Ông nội em rất hiền từ.
e) Bạn Hà lười biếng nên bài kiểm tra đạt điểm kém.
Bài 5: Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về ông bà hoặc một người thân của em.

Bài 6: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về gia đình của em.

Bài 6: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 4 câu) kể về anh, chị, em ruột (hoặc anh, chị, em họ) của em.

Bài 6: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về một con vật mà em yêu thích.

B. Toán
Bài 1: Đặt tính rồi tính
45 + 27
...............
...............
...............
36 + 58
...............
...............
...............
62 + 19
...............
...............
...............
91 - 25
...............
...............
...............
41 - 28
...............
...............
...............
100 - 36
...............
...............
...............

Bài 2: Tìm x
x + 37 = 61
...................................
..................................
29 + x = 92
...................................
..................................
x – 45 = 17
...................................
..................................
64 – x = 38
...................................
..................................

Bài 3: Ghi Đ đặt cạnh kết quả đúng
5 + 7 – 9 =
A. 3
B. 6
C. 4
15 – 8 + 6 =
A. 13
B. 16
C. 14
8 + 6 – 5 =
A. 9
B. 10
C. 11
7 + 9 - 7 =
A. 7
B. 8
C. 9

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng
a) Hình vẽ bên có số hình chữ nhật là:


3
5
C. 4
b) Hình vẽ bên có số hình tam giác là:

6
7
C. 8

Bài 5: Anh năm nay 36 tuổi, anh hơn em 28 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?
Bài giải

Bài 6: Bao gạo nặng 72 kg, bao ngô nhẹ hơn 19 kg. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu kg?
Bài giải

Bài 7: Hoa hái được 23 bông hoa, An hái được ít hơn Hoa 14 bông hoa. Hỏi An hái được bao nhiêu bông hoa?