dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BÁO CÁO CÔNG NHẬN HÀNG NĂM mien phi,tai lieu BÁO CÁO CÔNG NHẬN HÀNG NĂM mien phi,bai giang BÁO CÁO CÔNG NHẬN HÀNG NĂM mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/9/2017 5:51:08 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND XÃ TÂN THÀNH
BCĐ PHỔ CẬP GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /BC-BCĐ
Tân Thành, ngày tháng năm 2016


BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2016
___________________

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 27/01/2016 của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã Tân Thành về việc thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016. Qua một năm triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã Tân Thành báo cáo kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 trên địa bàn xã, cụ thể như sau.
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:
Tình hình kinh tế - xã hội tương đối ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Mạng lưới trường, lớp học đã tương đối đầy đủ và đồng đều ở các khu dân cư. Hiện trên địa bàn xã có 01 trường mầm non (có 02 điểm phụ), 03 trường tiểu học (trong đó, có 02 trường có thêm điểm phụ) và 01 trường THCS.
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Châu về thực hiện chuyên môn và tổ chức các phong trào nên hiệu quả thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực hàng năm.
Đảng ủy, UBND xã thường xuyên quan tâm đến công tác phổ cập giáo dục, chỉ đạo kịp thời và mạnh mẽ.
Hiện xã đã đạt và đang tiếp tục duy trì chuẩn quốc gia về công tác phổ cập Mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS.
Điều kiện dạy và học được đáp ứng, chất lượng dạy và học được củng cố và nâng cao.
Nhận thức về công tác phổ cập giáo dục của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đã chuyển biến mạnh.
Tổ chức tốt việc tổng điều tra về độ tuổi và trình độ. Nắm chắc trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 14 tuổi và đối tượng từ 15 tuổi đến 60 tuổi trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch huy động trẻ em ra lớp đảm bảo chỉ tiêu đề ra.
Đối với nhà trường cố gắng khắc phục khó khăn (bố trí lớp học, phân công cán bộ giáo viên thực hiện vận động các em ra lớp, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, SGK, vở, bút, viết,...). Đồng thời phân bổ giáo viên có tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đúng chuyên môn ra đứng lớp và chủ nhiệm lớp, ngoài ra kết hợp với Hội phụ huynh, các ban ngành, đoàn thể giúp đỡ các gia đình còn gặp nhiều khó khăn, động viên học sinh đến lớp đầy đủ, giảm bớt số trẻ bỏ học và trẻ đúng tuổi chưa được đến trường.
2. Khó khăn:
Địa bàn rộng, người dân thường xuyên đi làm ăn xa,một số phụ huynh đi làm công nhân xí nghiệp để con ở nhà với ông bà nên thiếu sự quan tâm đến việc học tập của các em.
Thu nhập của người dân chủ yếu từ nông nghiệp, tuy nhiên năm 2016 giá nông sản xuống thấp, mất mùa nên học sinh có nguy cơ bỏ học để phục giúp gia đình. Trình độ văn hóa của người dân còn thấp. Dân cư sống rải rác ở nhiều nơi xa trường học 12 km, học sinh tự đi xe đạp đến trường rất vất vả
3. Các chỉ số cơ bản:
* Tổng số hộ dân trong địa bàn: 3053 , chia ra: .2958 hộ thường trú 95 hộ tạm trú.
a. Mầm Non:
- Tổng số trẻ ra lớp 226/7lớp/ 335 trẻ trong độ tuổi; chia ra:
+ Trẻ 0-2 tuổi ra lớp 0/0 lớp/ 344 trẻ trong độ tuổi, tỉ lệ huy động 0%. Trong đó trẻ học 2 buổi/ngày có bán trú 0/344 trẻ đến lớp, tỉ lệ 0%
+ Trẻ 3 đến 4 tuổi ra lớp 73/2 lớp/418 trẻ trong độ tuổi, tỉ lệ huy động: 17.5%. Trong đó trẻ học 2 buổi/ngày có bán trú: 73/2 lớp/73 trẻ đến lớp, tỉ lệ: 100 %;
+ Trẻ 5 tuổi ra lớp: 153/5 lớp/153 trẻ trong độ tuổi, tỉ lệ huy động: 100%. Trong đó trẻ học 2 buổi/ngày có bán trú 61/2lớp/153 trẻ đến lớp, tỉ lệ 39.9%; trẻ học 2 buổi/ngày không có bán trú: 92/3 lớp/ 153 trẻ đến lớp, tỉ lệ: 60.1 %.
- Tổng số trẻ được khám sức khỏe: 220/220 trẻ ra lớp, tỉ lệ: 100%; trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 3/220 trẻ, tỉ lệ