dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC mien phi,tai lieu BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC mien phi,bai giang BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2012 9:41:13 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 149
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT Quảng Trạch CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS quảng hưng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________ ____________________________
Quảng Hưng, ngày 15 tháng 5 năm 2011

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN Chức
Năm học: 2010 – 2011
(Dành cho hiệu phó và giáo viên)

Họ và tên: Lê Ngọc Thảo Mã số: 15a113
Sinh ngày: 11/05/1980 Bậc lương: 4 Hệ số: 3.33
Chức vụ: Giáo viên
Bộ phận công tác: Tổ Khoa học tự nhiên
Đơn vị công tác: Trường THCS Quang Hưng
Những công việc được phân công trông năm học:
Giảng dạy các môn, lớp: Thể dục khối 9,8.
Các phần hành: Huấn luyện HS năng khiếu.
Sau khi nghiên cứu quy chế đánh giá, xếp loại GV MN và PT công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế đánh giá, xế loại giáo viên Mầm non và giáo viên phổ thông công lập và công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17/4/2006 Của Bộ GD-ĐT tôi tự đánh giá xếp loại theo các tiêu chí như sau:
Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
Nhận thức tư tưởng, chính trị:
Luôn luôn xác định cho bản thân lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định trong mọi thử thách khó khăn.
Phấn đấu tu dưỡng thực hiện cuộc vận động : “Học tập và làm theo tấm gương dạo đức Hồ Chí Minh.”
Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước:
Gương mẫu chấp hành đúng mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước ban hành.
Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan,đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động:
-Thực hiện mọi nội quy, quy định của ngành và trường đề ra một cách triệt để. Đảm bảo ngày giờ công.
-Các ại hồ sơ, sổ sách, thống kê biểu mẩu đều cập nhật kịp thời, đẹp về hình thức, chính xác đầy đủ về nội dung.
Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:
- Trong công tác cũng như trong cuộc sống luôn luôn có tác phong mẫu mực, lối sống lành mạnh, trong sáng vui vẻ, nhã, khiêm tốn.
- Thẳng thắn đấu tranh và tránh xa các biểu hiện tiêu cực.
Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ
phục vụ nhân dân và học sinh:
Luôn luôn giữ mối đoàn kết, chan hoà, tế nhị với mọi người xung quanh cũng như đồng nghiệp. Có thái độ đúng mực với phụ huynh, thương yêu học sinh, giúp đỡ và tạo mọi đều kiện cho những học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn.
Kết quả công tác được giao:
Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:
-Trong giảng dạy luôn tìm hướng đi mới nhằm phát huy tính sáng tạo, chủ động tích cực của hs. Nhiệt tình có tâm với hs nhằm nâng cao chất lượng.
- Huấn luyện học sinh năng khiếu có 2 em đạt HCV và 1 em đạt HCB cấp tỉnh,
- Hưởng ứng và hoàn thành tốt các hoạt động đoàn thể, các phong trào thi đua do
trường, phòng ra.
- Huấn luyện đội tuyển bóng đá của Phòng GD&ĐT đạt HCB khu vực 1 của tỉnh
- Cuối năm đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc.
Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình và tự phê bình:
-Nghiên cứu, tham khảo tài liệu, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn do trường, phòng tổ chức.
-Không ngừng thăm lớp dự giờ, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, tiếp thu lắng nghe